Vermeende belangenverstrengeling leidt tot opstappen dijkgraaf Peel en Maasvallei

In zijn ontslagverzoek aan de minister Schultz van Haegen schrijft Gresel dat hij sinds enkele jaren als personal coach voor een eigenaar van een bedrijf werkt en daar ook voor wordt betaald. Het betreffende bedrijf heeft ook voor het Waterschapsbedrijf Limburg gewerkt. Gresel is daar vice-voorzitter.

Schijn van belangenverstrengeling
Hij geeft aan op “geen enkele wijze” betrokken te zijn geweest bij het toekennen van de opdrachten voor deze werkzaamheden. “Dat doet de organisatie, niet het bestuur. Desalniettemin blijf ik, als bestuurder, formeel verantwoordelijk. Dat betekent dus ook dat ik mijn neveninkomsten op correcte wijze had moeten melden. Nu dat niet gebeurd is, is onbedoeld de schijn van belangenverstrengeling ontstaan en dat is alleen mij persoonlijk aan te rekenen.” 

Verantwoordelijkheid
Als voorzitter van het waterschap had juist hij er voor moeten waken dat dergelijke schijn ontstaat, zo schrijft hij in zijn ontslagbrief. “Ik heb besloten mijn conclusies te trekken en mijn verantwoordelijkheid in dezen te nemen.”
De besturen van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschapsbedrijf Limburg hebben kennis genomen van het verzoek tot ontslag van de heer Gresel. Zij betreuren de situatie en respecteren zijn besluit. 

Externe toets
De voorzitter van Waterschapsbedrijf Limburg, dr. Jan J. Schrijen, heeft op basis van een eerste analyse van de opdrachten die zijn gegeven aan het betreffende bedrijf vastgesteld, dat conform het aanbestedingsbeleid is gehandeld. Uit oogpunt van zorgvuldigheid heeft de voorzitter opdracht gegeven voor een externe toets. Hiervan worden de resultaten op korte termijn verwacht. 

L1

Volgens de regionale omroep L1 kwamen medewerkers van de omroep de zakelijke relatie met het bedrijf C-Community uit Klimmen op het spoor. Het communicatiebedrijf zou tussen 2013 en 2015 in totaal voor bijna anderhalve ton aan facturen hebben ingediend bij Waterschapsbedrijf Limburg, zo meldt L1 op de eigen nieuwssite. Gresel zou volgens L1 publicatie niet hebben willen afwachten en per direct zijn afgetreden.

Volgens 1Limburg is Gresel ook bestuurder van een administratiekantoor voor aandelen en obligaties van dezelfde eigenaar. In 2013 zou hij daarvoor 4500 euro hebben ontvangen, in 2014 5000 euro. Ook dat zou Gresel nooit correct hebben opgegeven.

Ex-burgemeester
Jaren geleden was Toine Gresel ook betrokken bij een integriteitszaak, destijds als burgemeester van Heerlen. Onderzoek pleitte hem toen vrij. 

Lintje
Gisteren ontving Gresel nog een koninklijke onderscheiding vanwege zijn persoonlijke verdiensten in de uitoefening van zijn hoofdfuncties in het openbaar bestuur, gecombineerd met tal van maatschappelijke nevenfuncties. Als voorzitter van het Waterschap Peel en Maasvallei zet hij zich in het bijzonder in op het gebied van duurzaamheid. Onder zijn leiding zijn er nieuwe publiek-private verdienmodellen ontwikkeld die beek- en natuurherstel mogelijk maken. Hij is pleitbezorger van samenwerkingsverbanden tussen waterautoriteiten in de Euregio en hij zette zich voortvarend in voor het verwerven van rijksgelden voor rivierbeveiliging in Limburg.

Screenshot van een uitzending van L1