Verleden en toekomst verenigd op het vijfde Nationaal Deltacongres in Amersfoort

Na de korte plenaire opening, was er gedurende de dag volop tijd en gelegenheid om op inspirerende en informele wijze kennis en ervaringen uit te wisselen op de Deltaparade: de presentatie van de negen deelprogramma’s waarbij de deltabeslissingen en voorkeurstrategieën centraal stonden.

Ivo Opstelten, minister van Veiligheid en Justitie, startte met een druk op de knop de nieuwe versie van de Deltaviewer met daarin onder andere uitleg over de deltabeslissingen. Daarna deed de minister een ronde over de Deltaparade. Opstelten: “Het Deltaplan is enorm belangrijk en verdient de steun van heel Nederland.”
Deltabeslissingen
Op de deltaparade was aandacht voor de vijf deltabeslissingen en werd het Projectenboek 2015 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, overhandigd aan deltacommissaris Wim Kuijken. “Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is een belangrijk uitvoeringsprogramma van het Deltaprogramma. Ik ben hier erg trots op”, aldus Kuijken. Ook was er aandacht voor ruimtelijke adaptatie: Pier Vellinga, directeur Kennis voor Klimaat, onthulde de zes genomineerden voor de Peilstok, een prijs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het beste project op het gebied van ruimtelijke adaptatie.
Succesvol congres 
Deltacommissaris Wim Kuijken kijkt terug op een zeer succesvol congres: “Als ik zie hoe groot de inzet en betrokkenheid van alle samenwerkende partners is en hoe groot de de belangstelling en gezamenlijke denkkracht vandaag is, heb ik er alle vertrouwen in dat het Deltaprogramma en de deltabeslissingen overal goed worden opgepakt. Samen gaan we er voor zorgen dat Nederland veilig en leefbaar blijft.”