Lijsttrekkers Rob Bots (PvdA – links), Adriana Hernandez (50plus – midden) en William de Kleijn (VVD-rechts) in actie tijdens verkiezingsdebat Aa en Maas (foto: Joris Bots).

Alle lijsttrekkers van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor het Brabantse waterschap Aa en Maas waren het erover eens: het waterschap moet niet meebetalen aan maatregelen die nodig zijn om wateroverlast in steden als Den Bosch, Eindhoven, Uden, Helmond te voorkomen. Het waterschap kan de gemeenten wel ondersteunen door gratis advies te geven. Een verslag van het verkiezingsdebat op 7 maart in Den Bosch

“Als waterschap moeten we vertrouwen hebben in onze partners en gemeenten zelf hun waterproblemen laten oplossen”, zo stak William de Kleijn (VVD) van wal in reactie op de stelling dat waterschappen zouden moeten meebetalen aan wateroverlastmaatregelen in wijken. “Het waterschap leverde de afgelopen jaren al een grote bijdrage door gratis regentonnen beschikbaar te stellen. Dat was bedoeld om bewoners bewust te maken. Dat hoeft nu niet meer.”

Ook Rob Bots (PvdA) wil de verantwoordelijkheid primair bij de gemeenten laten, maar vroeg wel aandacht voor de toenemende kosten. Hij wees erop dat als de kosten helemaal bij de gemeenten worden neergelegd de gemeentelijke heffingen zullen gaan stijgen. “In bepaalde wijken komen al veel sociale problemen samen. Daarom moeten wij als waterschap, samen met gemeenten, zorgen voor duurzame en betaalbare oplossingen. Anders kunnen schulden bij mensen met lagere inkomsten zich gaan stapelen. Daarom zijn wij ook voor kwijtschelding”.

Lagere energierekening
Bots zei zich hard te willen maken voor aquathermie in Den Bosch. “Hier zijn zes diepe plassen die veel koude en warmte kunnen leveren. Dit kan voor de bewoners tot een besparing op hun elektriciteitsverbruik leiden. Als waterschap kunnen we een bijdrage leveren door de toepasbaarheid mee te onderzoeken”.
De duurzame energie kwestie kwam ook ter sprake bij de stelling over het verwijderen van medicijnresten uit afvalwater. Zou het waterschap er een tandje bij moeten zetten, luidde de vraag. Peter Ketelaars (CDA) riep op kritisch te blijven kijken wat het waterschap zelf kan. Hij wees op de pilotproef op rwzi Aarle-Rixtel waar met twee end-of-pipe technieken (ozon en UV/waterstofperoxide) wordt geëxperimenteerd. Maar het is volgens Ketelaars zeker niet de taak van het waterschap alleen: “Innoveren moet met alle partijen”

Gebiedsvreemd water
De droogte van afgelopen zomer leidde tot een technisch debat over de aanvoer van Maaswater naar de hooggelegen zandgronden in De Peel. Aa en Maas beheert een stelsel van Peelkanalen waarmee bij droogte Maaswater kan worden ingenomen en over de hooggelegen zandgrond in de Peel kan worden verspreid. Onlangs heeft het waterschap besloten de inname te verhogen van 3,4 naar 5,4 m3 per seconde. “Dit verhoging is hard nodig want we hebben in De Peel veel water nodig”, aldus Ketelaars (CDA). Hij reageerde op de stelling dat het beter is om water te bergen dan gebiedsvreemd water aan te voeren. Volgens Ketelaars is de aanvoer onvermijdelijk. “Het is prima als agrariërs, bedrijven en burgers op hun eigen terreinen proberen het water zo goed mogelijk te bergen, maar we hebben in de Peel zoveel nodig dat dat niet voldoende is. Waterberging is een onbegonnen zaak”, zo stelde hij.
De Algemene Waterschapspartij redeneerde andersom. “Allereerst moet het water worden opgeslagen. Aanvoer zien wij als een noodmaatregel”, bracht lijsttrekker Anita Slaats-Damen (AWP) in.

Iets te kiezen
Ketelaars (CDA) sloot zijn inbreng in het debat af met de opmerking dat er echt wel iets te kiezen valt op 20 maart. “Zou het waterschapsbestuur in zijn geheel bestaan uit VVD’ers of uit Water Natuurlijk mensen? Ik denk dat je dan echt een verschil zult zien.” Daarop aanvullend zei Ketelaars dat zijn CDA-partij vooral staat voor het verbinden omdat een waterschap er is om zaken te realiseren.
Frans Biermans (Ouderen Appél) sloot af met de belofte dat zijn partij zal toezien om de lasten zo laag mogelijk te houden. En zelfs misschien nog wel te verlagen want met efficiëntie valt volgens hem nog veel te verdienen. Dat kan heel goed samengaan met ecologie, zo was zijn overtuiging. VVD en 50plus stelden eveneens de waterschapstaken te willen uitvoeren zonder lastenverzwaring.

Af- en aanvoermachine
Ook volgens lijsttrekker Ernest de Groot (Water Natuurlijk) valt er bij Aa en Maas zeker iets te kiezen. “Kies je alleen voor technische maatregelen, of ook voor een combinatie van maatregelen voor een gezond leefmilieu en landschappelijk water?”. De Groot hekelde het huidige watersysteem. “We hebben een machine gecreëerd die het water zo snel mogelijk afvoert en als we in de zomer een tekort hebben, moet het water weer zo snel mogelijk worden aangevoerd. Kies je voor het heen-en-weer jassen van water, of kies je voor het bufferen en vasthouden van gebiedseigen water. Kies je alleen voor peil volgt teelt of kies je ook wel eens voor teelt volgt peil”, zo vroeg De Groot zijn toehoorders als laatste spreker van het debat.