Verkiezingen: Kabinetsformatie lijkt gunstig voor waterschappen

‘In Nederland kunnen we geen risico nemen met de bescherming tegen hoog water’, stelt de VVD in het verkiezingsprogramma 2017-2021. Daarom wil de partij de waterschappen in ieder geval behouden en moeten alle leden democratisch worden gekozen, aldus de VVD. Dat is overigens niet altijd zo geweest want in de vorige kabinetsperiode spraken de VVD en PvdA nog af dat de waterschappen op termijn zouden moeten verdwijnen. Maar volgens het huidige VVD-programma zijn waterschappen en hun bestuurders de belangrijkste troef in onze permanente strijd tegen het water.

Zoet water
Ook het CDA (19 zetels) spreekt van een enorme waarde en betekenis van de waterschappen. Zij focussen met name op de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor de voedselproductie. Het CDA is faliekant tegen de verzilting van belangrijke landbouwgebieden. In een waterrijk land als Nederland moet het, volgens de partij, mogelijk zijn om voldoende zoet water beschikbaar te houden. Het CDA ziet dit als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bedrijfsleven. De waarde en de betekenis van waterschappen is daarbij enorm, stelt het CDA in haar verkiezingsprogramma.

Geborgde zetels
Ook D66 (19 zetels) is voorstander van de waterschappen, maar pleit wel voor afschaffing van de geborgde zetels. Dat is volgens de partij nodig om in de toekomst voor voldoende zeggenschap voor mensen in de formele democratie te zorgen.

Deltafonds
Vorige week deden provincies, gemeenten en waterschappen al een beroep op het nieuw te vormen kabinet. Zij presenteerden een gezamenlijke duurzame investeringsagenda waarin ze de overheid oproepen om tot en met 2025 jaarlijks 230 miljoen euro aan het Deltafonds toe te voegen. Dat is volgens hen nodig om grote schade door een versnelde klimaatverandering te voorkomen.