Japanse duizendknoop vergroot risico op overstroming (foto: Twitter).

Exotische planten, zoals de Japanse Duizendknoop en de Reuzenbalsemien, veroorzaken dichte begroeiing langs rivieroevers en dat verhoogt het risico op overstromingen. Dat blijkt uit onderzoek van Deltares, de Universiteit Utrecht, de Radboud Universiteit en het Duitse Instituut voor Uiterwaardecologie.

“Modelresultaten lieten zien dat in het ergste geval de invasieve soort al binnen een paar jaar dominant was en waterstanden met ongeveer 35% verhoogde”, vertelt Mijke van Oorschot die werkzaam is bij de Universiteit Utrecht en Deltares. De onderzoekers combineerden een bestaand computermodel voor waterstroming en afzetting van zand met een nieuw model voor vestiging, groei en afsterven van planten. In dit geval wilgen, populieren en de Japanse Duizendknoop.

Europees verbod
In Nederland komen invasieve soorten steeds vaker voor. Met name op plekken waar de rivier nieuw zand heeft neergelegd, verspreiden exoten zich als een pest. De dichte plantengroei geeft meer weerstand aan de stroming en dat zorgt voor een verhoogd overstromingsrisico in de zomer en de herfst. Brussel kwam vorig jaar met een verbod op de verkoop van invasieve exoten voor de gehele Europese Unie. Op de lijst staan niet alleen invasieve planten, maar ook dieren zoals de Californische rivierkreeft en de Chinese Wolhandkrab.

Gebruik in de keuken
De Japanse Duizendknoop is een plant die ruim anderhalve eeuw geleden als sierplant naar Nederland is gehaald, en nu door zijn massale verspreiding voor veel problemen zorgt. In Japan heeft de Japanse Duizenknoop meer concurrentie van lokale plantensoorten. Ook wordt de plant gegeten en gebruikt voor medicinale doeleinden. De onderzoekers pleiten dan ook voor introductie van de plant in de keuken. “Zorg er wel voor dat je onderweg geen stukken van de plant verliest en gooi geen plantenresten bij het GFT afval of op composthopen, want delen van stengels en wortels groeien weer uit tot nieuwe planten”, waarschuwt Van Oorschot.