Verhoeve Milieu & Water

Standnummer : 305

Haalbaarheidsonderzoek chemische oxidatie proceswater (AOP)

Verhoeve Milieu en Water voert op dit moment een studie uit naar de behandeling van proceswater dat wordt geproduceerd tijdens de winning van schaliegas. Hierbij worden de mogelijkheden onderzocht om dit middels chemische oxidatie (AOP) te reinigen.
De keuze voor deze techniek hangt samen met de complexe samenstelling van het proceswater, de moeilijk afbreekbare componenten zijn na oxidatie beter geschikt voor biologische afbraak. De oxidatie vindt plaats onder UV-C belichting wat de reactiviteit en efficiëntie  ten goede komt. Door het toepassen van de juiste voorbehandeling en een efficiënt UV-C reactortype vindt het proces onder optimale omstandigheden plaats zodat het chemicaliën- en energieverbruik sterk wordt gereduceerd. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd op ons hoofdkantoor in Dordrecht waar verschillende faciliteiten aanwezig zijn om laboratorium- en pilotonderzoek uit te kunnen voeren. Vanwege de optimalisatie van het UV-C reactortype wordt dit traject uitgevoerd in samenwerking met Van Remmen UV-Techniek. 
 
Om in te kunnen springen op variaties in de samenstelling van het proceswater wordt een flexibel systeem ontworpen dat mobiel inzetbaar moet zijn en modulair opgebouwd kan worden. Verhoeve Milieu & Water heeft ruim voldoende kennis en ervaring in huis om een dergelijke installatie te ontwerpen en realiseren.
Aventurijn 600, NL-3316 LB  Dordrecht |  Postbus 3073, NL-3301 DB  Dordrecht
Telefoon: +31 (0)78 652 00 70