(foto: Waterschapsbedrijf Limburg).

De nieuwe rwzi in Weert, gebouwd volgens het Verdygo-concept en voorzien van de Nereda-technologie, is klaar. Het Verdygo-concept werd eerder al gedeeltelijk geïntroduceerd op verschillende Limburgse rwzi’s, zoals Roermond en Simpelveld. Maar in Weert is nu een nagenoeg volledige rwzi in ‘Verdygo-stijl’ gerealiseerd. In 2021 wordt het concept toegepast op de rwzi’s Panheel en Stein.

Verdygo is een innovatieve, duurzame en modulaire bouw- en ontwerptechniek voor rwzi’s, ontwikkeld door Waterschapsbedrijf Limburg. “De installatie in Weert is binnen de afgesproken tijd en budget opgeleverd om te kunnen voldoen aan de strengste lozingseisen van de Kaderrichtlijn Water”, laat het waterschap weten. “En dankzij de toepassing van de energiezuinige Nereda-technologie kan dat bovendien op een energie-efficiëntere wijze.” Om de rwzi in Weert nóg meer te verduurzamen, is er een nieuwe warmtekrachtkoppeling-installatie geplaatst die het geproduceerde biogas met een hoger rendement omzet in elektriciteit en warmte.

Nereda-zuivering opgestart
Enkele weken geleden is de nieuwe biologische Nereda-zuivering in aanwezigheid van Royal Haskoning DHV opgestart. In eerste instantie is het water uit de Nereda-installatie nog nagezuiverd in de oude zuivering. Maar inmiddels is het zuiveringsproces goed op gang en zijn de prestaties voldoende, zodat de nieuwe installatie kon worden losgekoppeld van de oude installatie. De installatie loost nu rechtstreeks op de Zuid Willemsvaart.

Korte bouwtijd
De Verdygo-installatie werd in slechts 11 maanden gebouwd, waar de bouwduur van een traditionele rioolwaterzuiveringsinstallatie van deze omvang ongeveer 2 jaar in beslag neemt. Waterschapsbedrijf Limburg heeft de rwzi gebouwd in samenwerking met enkele bouwpartners: de combinatie Mobilis en Croonwolter&Dros, Tauw, RWB en Royal HaskoningDHV. “Eind november 2018 zijn we in Weert gestart met de grondwerkzaamheden”, aldus Arnold Jansen, die als dagelijks bestuurslid van Waterschapsbedrijf Limburg Verdygo in portefeuille heeft. “Na maanden van hard werken staat er nu een nieuwe zuivering waar we trots op mogen zijn.”

Ook buitenlandse interesse in Verdygo
Met het Verdygo-concept lijkt Waterschapsbedrijf Limburg goud in handen te hebben. Vanuit andere Nederlandse waterschappen, maar ook vanuit het buitenland, is er veel belangstelling voor. In tegenstelling tot traditionele bouwmethodes met ingegraven bassins, bestaat Verdygo uit bovengrondse tanks en losse modules met het formaat van standaard containers, die aan elkaar worden gekoppeld. De modules kunnen middels ‘plug and play’ gemakkelijk worden vervangen en er kan naar behoefte eenvoudig worden opgeschaald en afgeschaald. Dankzij deze modulaire opzet kan Verdygo bijvoorbeeld ook belangrijke toegevoegde waarde bieden in ontwikkelingslanden die ofwel te maken hebben met een sterke bevolkingsgroei of lokale zuiveringsproblematieken.

Kostenvoordelen
De modulaire opzet geeft nog meer voordelen. Is bijvoorbeeld een onderdeel kapot, aan onderhoud toe of is er een beter alternatief, dan is het betreffende onderdeel snel vervangen. Modules kunnen eenvoudig op een vrachtwagen worden vervoerd en (na eventueel onderhoud of reparatie) elders worden ingeplugd of opgeslagen. Daar waar de oude, in beton gegoten installaties worden gesloopt, krijgen de Verdygo-modules gewoon weer een nieuwe bestemming. Bijzonder is bovendien dat door bovengronds, modulair en gestandaardiseerd te bouwen de jaarlijkse netto kosten voor bouw, onderhoud en bediening (Total Cost of Ownership) ruim 20 procent lager liggen dan bij traditioneel gebouwde rwzi’s. De ontwerp- en bouwtijd is circa 60 procent korter dan bij traditionele bouw.