Verdygo: Flexibele afvalwaterzuivering kan 20 tot 30 procent besparen

De verwachtingen van de flexibele waterzuivering zijn hoog. Het waterschapsbedrijf, dat de afvalwaterzuivering verzorgt voor de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas, denkt met de investering en exploitatie van het modulaire concept 20 tot 30 procent te kunnen besparen. Die besparing komt voort uit verminderde investeringskosten, verminderd energieverbruik door maatwerk, energieproductie en de mogelijkheid tot hergebruik van de units. 

Toekomstbestendige installatie
WBL-programmamanager Twan Houtappels vertelt dat het idee voor de modulaire waterzuivering is ontstaan vanuit de behoeft om een toekomstbestendige waterzuivering te ontwikkelen. “Door klimaatadaptatie moet in de toekomst binnen de afvalwaterketen in kortere tijd meer water kunnen worden verwerkt, krijgen we te maken met vergrijzing en groei, het afkoppelen van regenwater, andere samenwerking met de industrie en moeten we vooral kosten besparen. Gezien al deze ontwikkelingen kwamen we tot de conclusie dat de huidige installaties niet meer voldoen. Het werd tijd voor iets nieuws.”
‘Plug and play’
Het waterschapsbedrijf gaf vervolgens een aantal medewerkers de opdracht te gaan brainstormen over een oplossing. Het resultaat was een flexibele waterzuivering die bovengronds kan worden opgezet. Alle onderdelen zijn verplaatsbaar over de weg en werken volgens het principe ‘plug and play’. Houtappels: “De bouwtijd van een Verdygo installatie bedraagt slechts een half jaar, terwijl de bouw van een traditionele zuivering zeker een paar jaar in beslag neemt. Verbouwen kan nog veel sneller. Afhankelijk van de aanpassing duurt dat een paar weken of in sommige gevallen slechts een paar uur.” 
Start bouw in Simpelveld
De haalbaarheid van de modulaire zuivering werd eerst onderzocht door Carla Koen, hoogleraar Technologiemanagement en Ondernemerschap aan de Universiteit in Tilburg. Haar advies was positief. “Omdat we niet over een nacht ijs wilden gaan hebben we het idee daarna voorgelegd aan zeven captains of industry. Met dezelfde positieve uitkomst. Het bestuur van het waterschapsbedrijf heeft op basis van al dat onderzoek besloten dat we met Verdygo aan de slag gaan. Over enkelen weken starten we met de bouw van een middentrein op de waterzuivering Simpelveld. Daarna volgt een project in Roermond waar we ook de voorzuivering modulair gaan bouwen en in 2018 starten we met de bouw van een full scale installatie in Maastricht. In die installatie zal ook de sliblijn (inclusief energieproductie) worden uitgevoerd”, vertelt Houtappels.
Internationaal vermarkten
Het concept gooit internationaal hoge ogen. “Vorig jaar werden we door het European Innovation Partnership on Water (EIP) gebeld met het verzoek of we wilden meedoen aan een contest voor innovatieve ideeën tijdens de aftrap van de EIP-conferentie in Brussel. Dat hebben we natuurlijk gedaan. Verdygo werd gepresenteerd tijdens de EIP Water’s Got Talent contest en door het publiek onderscheiden als veelbelovende innovatie. Houtappels: “Wij hebben in Brussel interessante contacten gelegd met investeerders en we hebben een aanvraag gedaan voor een eigen ‘Action Group’. Het waterschap is te klein om dit concept zelfstandig nationaal en internationaal te vermarkten. Een publiek-private constructie zou veel logischer zijn.
Ondernemerschap
Voorlopig is het echter nog niet zover. Het bestuur van het waterschapsbedrijf bestudeert welke mogelijkheden er zijn om Verdygo te vermarkten en wat dan de meest logische ondernemingsvorm zou zijn. Houtappels: “We moeten er natuurlijk wel voor zorgen dat we geen risico’s nemen met publiek geld. Ik heb overigens wel de indruk dat na het verschijnen van het rapport er meer ruimte is voor overheidsbedrijven om dit soort initiatieven te nemen. Wij hebben niet voor niets de techniek gepatenteerd en werken hier met een zakelijke inslag.”