De nieuwe rwzi in Stein is in bedrijf genomen (foto WBL).

Met de officiële inbedrijfstelling van de Verdygo -installaties op rwzi’s Panheel en Stein van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is het aanbod aan gestandaardiseerde procesonderdelen voor het zuiveren van afvalwater en verwerken van slib met zes modules uitgebreid. WaterTechniek Twente ontwikkelde de modules als onderaannemer van Eliquo Water&Energie in samenwerking met WBL en waterschap Vallei en Veluwe.

De rwzi’s zijn gelijktijdig gebouwd volgens het Verdygo-concept van WBL en voorzien van de biologische Nereda- zuiveringstechnologie van Royal HaskoningDHV. Door de installaties gelijktijdig te ontwikkelen en te bouwen, zijn volgens WBL kosten en tijd bespaard.
Beide zuiveringsinstallaties gaan na het doorlopen van de opstartfase op energie-efficiënte wijze voldoen aan de aangescherpte lozingseisen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), stelt WBL. Daarom gaat WBL het functioneren van de nieuwe rwzi in Panheel een jaar lang monitoren.

Bij een Verdygo zuiveringsinstallatie worden bovengronds standaard modules gebouwd voor de rioolwaterzuivering. Deze zijn vrij eenvoudig te demonteren en te verplaatsen. Verdygo is modulair zodat alle onderdelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

Roostergoedverwijdering

Bij de bouw van de installaties is dankbaar gebruik gemaakt van eerder geleerde lessen, onder meer tijdens de bouw van de eerste Verdygo-installaties in 2016 in Simpelveld en Roermond en die in Weert in 2019, stelt Roger Crousen, senior technisch adviseur bij WBL. Hoewel Panheel en Stein qua omvang en capaciteit afwijken van kleiner zijn dan de rwzi’s in Simpelveld en Weert, is het voor alle installaties essentieel om eerst grove en vervolgens kleine stukken vervuiling goed uit het afvalwater te verwijderen.

Er mag geen vervuiling in de Nereda tank komen om het biologische zuiveringsproces niet te verstoren. Daarom ontwikkelde WaterTechniek Twente als onderaannemer van Eliquo Water&Energie in samenwerking met WBL en waterschap Vallei en Veluwe een kettingomlooprooster en een perforatierooster. Mocht het kettingomlooprooster onverhoopt uitvallen, kan WBL terugvallen op twee perforatieroosters. Achter het perforatierooster staat nog een zandvanger.

Schijfindikker

De schijfindikker die samen met waterschap Rivierenland is ontwikkeld, zorgt voor afscheiding van perst het water uit het slib. Crousen zag het apparaat van de Duitse fabrikant Huber op een beurs. “Een eenvoudig en simpel apparaat dat simpel is te bedienen en weinig onderhoud nodig heeft. De capaciteit is echter niet zo groot. Daarom gebruiken we op grote rwzi’s bandindikkers. Die moet je dagelijks controleren. Dat geldt niet voor de schijfindikker van Huber Zeker voor kleine rwzi’s is het robuuste apparaat heel geschikt.”

Zandverwijdering

De andere nieuwe modules zijn een zandvanger, een put met dompelpompen en een systeem om alle modules met buizen, bochtstukken en afsluiters aan elkaar te koppelen. In 2030 wil WBL Verdygo op minimaal 75 procent van alle 17 Limburgse rwzi’s geïntroduceerd hebben, waarbij er tenminste 2 volledig Verdygo zijn uitgevoerd.