De Botlekhavens worden met de verdiepte Nieuwe Waterweg nog beter bereikbaar (foto Siebe Swart).

Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam gaan de Nieuwe Waterweg en de Botlek verdiepen. Begin oktober is daarvoor een tender uitgeschreven. Het gaat om een verdieping van anderhalve meter over een afstand van 25 kilometer tussen Hoek van Holland en de Beneluxtunnel en de aansluitende Botlekhaven.

De verdieping is noodzakelijk om de bereikbaarheid van de Botlekhavens te verbeteren. De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2018 en gaan zo’n zes maanden duren. De verdieping van de Nieuwe Waterweg en de Botlek past in het beleid van het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat omdat ze samen werken aan een goede bereikbaarheid van het Rotterdamse havengebied, de duurzame ontwikkeling van de haven en een goede kwaliteit van het vaarwegennet.

Zonder beperkingen

“De middelgrote tankers en droge bulkschepen worden groter. Met de verdieping kunnen de zogenoemde New Panamax en Aframax schepen zonder beperkingen over de Nieuwe Waterweg varen”, aldus Willy Dekker, directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat. ”Om de havenindustrie in de Botlek vitaal te houden is het noodzakelijk dat er wordt geïnvesteerd in behoud en vernieuwing van dit oude havengebied”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Drie dieptes

De verdieping behelst drie verschillende contractdieptes. In de Botlek gaat de diepte van -/- 14,5m (NAP) naar -/- 15,90m. Op de Nieuwe Waterweg wordt het eerste gedeelte vanaf Hoek van Holland verdiept van -/- 15m naar -/-16,20m tot Maassluis. Het tweede gedeelte tot de Beneluxtunnel krijgt een gegarandeerde diepgang van -/- 16,40m. Dat was -/- 14,5m. Die extra 20 centimeter heeft te maken met het lagere zoutgehalte van de Nieuwe Waterweg waardoor schepen meer diepte nodig hebben. Na de verdieping kunnen schepen met een diepgang van 15 meter de haven binnen varen onder normale omstandigheden. In het nieuwe Panamakanaal kunnen schepen met diepgang van 14,90 meter varen en dus kunnen zogenoemde New Panamax schepen zonder restricties in de Botlek arriveren.

Compensatie verzilting

De baggerwerkzaamheden gebeuren op dezelfde manier als regulier onderhoudsbaggerwerk in de havens en op de rivier. Volgens Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam zonder extra hinder voor de omgeving, de scheepvaart en medewerkers in de haven. Vanuit het project is compensatie geboden aan de betrokken waterschappen voor maatregelen tegen de verzilting die eventueel kan ontstaan, omdat het zoute water van de Noordzee verder kan indringen in het land.