ZWOLLE – Waterlaboratorium Aqualysis aan de Loggerweg in Zwolle breidt het komende jaar fors uit. Bestuursvoorzitter Lida Schewald sloeg op 22 november de eerste paal in de grond en gaf daarmee het startsein voor de verbouwing. De bouw wordt gefaseerd uitgevoerd om te waarborgen dat de dagelijkse werkzaamheden onverhinderd kunnen doorgaan. Naar verwachting kan Aqualysis in juli 2018 gebruik gaan maken van het nieuw gerealiseerde laboratorium.

Toekomstig bestendig laboratorium
Het huidige laboratorium op bedrijventerrein Voorst krijgt een nieuwe vleugel aan de voorkant, waardoor het hele gebouw een ander aanzicht krijgt. De 65 meter lange voorgevel maakt een lichte buiging als een golf in het water. Er wordt hierdoor 1100 vierkante meter extra laboratoria- en werkruimte gerealiseerd. Daarmee komt de totale oppervlakte op 2600 m2. Na de verbouwing zijn alle disciplines van Aqualysis aan de Loggerweg gehuisvest. Dit resulteert in een efficiëntere en kostenbesparende werkplek. Het laboratorium biedt verder plaats aan ruim vijftig werkplekken en zorgt daarmee voor een gunstig effect op de werkgelegenheid in de regio Zwolle.

Helder in wateronderzoek
Aqualysis is op 1 januari 2014 ontstaan uit een fusie van de waterschapslaboratoria van de toenmalige waterschappen Groot Salland en Regge en Dinkel. Het waterlaboratorium heeft als hoofdtaak het verrichten van onderzoek in oppervlaktewater, afvalwater, slib en waterbodems. Het betreft zowel chemische analyses als hydrobiologisch onderzoek. Aqualysis verricht dit onderzoek voor de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Daarnaast werkt het laboratorium in opdracht van gemeenten en bedrijven.