Veolia Water Technologies bouwt afvalwaterbehandelingsinstallatie voor farmaceut

Veolia Water Technologies heeft een aanbesteding gewonnen voor het leveren van een omvangrijk systeem voor het behandelen van afvalwater op een farmaceutische productielocatie in Nederland. Het gaat om drie EVALED RV F40FF-systemen die afzonderlijk 40 ton en gezamenlijk 120 ton afvalwater per dag kunnen behandelen. De oplevering van het project staat gepland voor augustus 2018.

De aanbesteding is uitgeschreven door Arcadis. De overeenkomst voorziet in het ontwerp en de levering van verdampersystemen gebaseerd op Veolia’s EVALED-technologie, bijbehorende procesapparatuur en opslagtanks. Dankzij de EVALED- verdampingstechnologie van Veolia is de farmaceut volgens Veolia straks in staat om het afvalwater dat bij de productie vrijkomt optimaal te behandelen zodat het veilig geloosd kan worden via het riool.

Verontreinigingen afvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij de productie van geneesmiddelen en vaccins bevat vaak verontreinigingen in de vorm van ‘Active Pharmaceutical Ingredients’ (API’s). Dit zijn (componenten van) geneesmiddelen die via conventionele zuiveringsprocessen niet volledig of moeilijk afbreekbaar zijn. Door gebruik te maken van de EVALED-verdampingstechnologie zijn farmaceuten volgens Veolia in staat om de API’s te scheiden van het afvalwater. Zo blijven er uiteindelijk twee stromen over: een geconcentreerd afvalproduct, dat extern verwerkt kan worden, en destillaatwater dat veilig via het riool kan worden geloosd of hergebruikt.

Lees hier het persbericht