VEMW tegen hogere rioolheffing voor Amsterdamse grootwatergebruikers

De Amsterdamse gemeenteraad besloot in november vorig jaar tot een nieuwe wijze van rioolheffing per 1 januari 2017. Voor een eerlijker verdeling van de kosten betalen  grootgebruikers voortaan een tarief naar gebruik. Het college wil zo onder meer spaarzaam watergebruik stimuleren.  
Roy Tummers, directeur Water van VEWM,  wijst erop dat de gemeente ervoor kiest om de heffing voortaan te baseren op de hoeveelheid water die een bedrijf inneemt en gebruikt. Hierbij houdt de gemeente volgens Tummers echter onvoldoende rekening met de hoeveelheid water die bedrijven feitelijk lozen. Dit is in de ogen van VEMW onjuist. 

Lozingsvergunning

De geloosde hoeveelheid water kan aanzienlijk lager zijn dan de hoeveelheid ingenomen water. Bijvoorbeeld omdat het bedrijf het water als grondstof gebruikt of omdat een aanzienlijke hoeveelheid van het water via koeltorens verdampt. Verder krijgen bedrijven die een hoge rioolheffing willen voorkomen en daardoor minder gaan lozen vaak te maken met hogere concentraties van stoffen (‘dikker’ water). Daardoor ontstaan volgens Tummers problemen met de eisen die in de lozingsvergunning zijn opgenomen.

Vervuiler betaalt

Tummers begrijpt dat de gemeente de rioolheffing vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’ wil baseren op een tarief naar gebruik. Meer moeite heeft hij met het zaagtandmodel waardoor de hoogte van de rioolheffing met sprongen omhoog gaat. “Bedrijven die 100.000 kubieke meter water lozen, betalen voortaan 49.000 euro. Maar als je 1 kubieke meter meer loost, kost het opeens 91.000 euro. Dat vinden wij onredelijk”, stelt de directeur Water. “Bovendien lijkt er sprake te zijn van willekeur.”

Zeven categorieën

In de nieuwe rioolheffing onderscheidt Amsterdam zeven categorieën. Zo betalen bedrijven in de laagste categorie met een verbruik van 301 kubieke meter tot en met 1000 kubieke meter jaarlijks 376,32 euro, terwijl bedrijven in de hoogste categorie met een verbruik vanaf 500.001 kubieke meter 120.000 euro per jaar kwijt zijn. Hiervoor betaalden ze eerst uitsluitend een rioolheffingstarief voor eigenaren van 150,90 euro per jaar. 

Bezwaar

Tummers verwacht dat veel van de betrokken bedrijven tegen de gemeente gaan procederen. Volgens hem maken ze een goede kans om de verhoging terug te draaien. Hugo Gastkemper, directeur van de Stichting RIONED, begrijpt dat de Amsterdamse bedrijven zich ‘onprettig’ voelen nu ze meer moeten gaan betalen. Tegelijkertijd stelt hij dat er niets onrechtmatigs en bijzonders is aan de beslissing van de gemeente Amsterdam. “Het  zaagtandmodel komt immers ook bij andere belastingen voor. Bovendien betaalden grootverbruikers eerder slechts een rioolheffingstarief van 150, 90 euro per jaar. Ik vind het te verdedigen dat grote lozers nu meer gaan betalen. Bovendien is een hogere rioolheffing een prikkel voor bedrijven om meer water te besparen.”