VEMW: Rekening schoner water niet uitsluitend voor watergebruikers

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) stelt dat de huidige financiering van het Nederlandse waterbeheer geen grote tekortkomingen kent.  Wel vindt de vereniging dat het waterbeheer doelmatiger kan en ze noemt daarbij het zuiveren van afvalwater als voorbeeld. Ook de verontreiniging door de diffuse bronnen moet worden aangepakt. VEMW is echter van mening dat daarvoor niet uitsluitend de watergebruikers moeten worden aangeslagen. Ook de overheid heeft hierin een rol, zoals het stimuleren van nieuwe waterzuiveringstechnologieën.

Waterkwaliteit

Volgens Roy Tummers kan de overheid ook meer werk maken van slim watermanagement door meer gebruik te maken van data en sensoren. Wat hem betreft kunnen de kosten voor het zuiveren van stedelijk afvalwater drastisch naar beneden. “Rwzi’s hoeven schoon hemelwater niet te zuiveren. Maar dat kost jaarlijks wel ruim 560 miljoen euro.” Verder worden bedrijven die waardevol afvalwater bij een RWZI aanleveren volgens hem hiervoor niet beloond door de waterschappen.
VEMW stelt in het visiedocument dat bedrijven al een aanzienlijke bijdrage leveren aan de financiering van het waterbeheer. Volgens de vereniging betalen ze 23 procent van de kosten. Dat komt overeen met een bedrag van circa twee miljard euro.

Geen extra heffingen

Daarom is VEMW geen voorstander van nieuwe waterheffingen, zoals een heffing op het onttrekken van oppervlaktewater en grondwater. Daar is volgens Tummers totaal geen noodzaak voor. De vereniging stelt voor om samen met de overheid te komen tot maatregelen die het waterbeheer duurzamer maken en tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijfsleven versterken. VEMW is de eerste belangenpartij die met een visie komt op een mogelijke nieuwe financiering van het Nederlandse waterbeheer. De verwachting is dat minister Schultz van Haegen nog dit jaar met een voorstel komt.

Lees hier het visiedocument van VEMW