De industriële waterverbruikers op Chemiepark Delfzijl gaan ook aan de slag om waterprofielen op te stellen (foto: Chemiepark Delfzijl).

VEMW en waterbeheerders gaan binnenkort aan de slag met één van de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte: het opstellen van zogenaamde waterprofielen voor industriële watergebruikers. Deze profielen bevatten gegevens die belangrijk zijn gezien de droogte en waterbeschikbaarheid. “Het is enige tijd onduidelijk geweest hoe we dit gezamenlijk zouden aanpakken. Gelukkig komt er nu schot in de zaak” zegt Roy Tummers, directeur water van VEMW.

“VEMW is blij dat de aanbevelingen van de industrie om waterprofielen op te stellen zijn overgenomen in het rapport van de Beleidstafel Droogte dat eind december 2019 verscheen”, benadrukt Roy Tummers. Het is belangrijk dat waterbeheerders weten welke partijen water nodig hebben in hun gebieden. De waterprofielen geven inzicht in de watervoorziening en waterafhankelijkheid van industriële bedrijven. Ze bevatten gegevens, zoals beschikbare (zoet) waterbronnen, (vergunde) onttrekkingshoeveelheden, risico’s en gevolgen van een tekort aan water.

Rapport op de agenda BZP

Het rapport van de Beleidstafel Droogte stond in mei op de agenda van het Bestuurlijk Platform Zoetwater. Dit is het coördinerend bestuurlijk overleg van de zeven zoetwaterregio’s en het hoofdwatersysteem en verantwoordelijk voor de deltabeslissing Zoetwater en het Deltaplan Zoetwater. VEMW bracht haar punten schriftelijk in. “De belangrijkste vraag was hoe we deze profielen gaan opstellen”, zegt Tummers. “Ook vroegen wij wie namens het Bestuurlijk Platform als contactpersoon zou gaan fungeren. Dat was enige tijd onduidelijk, maar sinds vorige week hebben we een ingang via een contactpersoon van het Interprovinciaal Overleg die de kar gaat trekken.”

Welke gegevens al beschikbaar

VEWM betrekt bij de eerstvolgende vergadering van het BZP – naar verwachting voor de zomer – ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het ministerie vertegenwoordigt de industrie in situaties van dreigende watertekorten. De eerste vraag die volgens Tummers op tafel zal komen, is welke gegevens over de industriële watergebruikers al beschikbaar zijn. Zo weten Rijkswaterstaat en de waterschappen welke bedrijven een vergunning hebben en hoeveel water ze mogen onttrekken.

Niet te laat met opstellen

Tummers vindt het een goed idee om met de grootste waterverbruikers te beginnen. Maar zijn we niet veel te laat met het opstellen van de waterprofielen? Zeker nu de droogte weer hard heeft toegeslagen? “De aanbevelingen uit de Beleidstafel Droogte zijn niet binnen een of twee maanden om te zetten in concrete resultaten”, zegt Tummers. “De verwachting was
niet dat het voor deze lopende droogteperiode allemaal geregeld zou zijn.”

Industrie niet als eerste in de problemen

Bovendien is de industrie volgens hem niet de allereerste sector die in problemen komt in periodes van droogte. “Dat is toch vaak de landbouw en de natuur. De industrie kan meestal nog wel even vooruit.” Alleen logistiek gezien komen sommige bedrijven in de problemen door de lage waterstanden, zoals in de Rijn. Zo leden Duitse bedrijven in 2018 hierdoor grote schade.