VEMW en SKIW intensiveren samenwerking

VEMW en SKIW
Chemie-arme (koel)waterbehandeling is een actueel onderwerp voor VEMW en SKIW (foto: Huntsman).

De Stichting Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie en de Koninklijke Vereniging Energie, Milieu en Water gaan vanaf 2022 intensief met elkaar samenwerken. “VEMW en SKIW hebben in het verleden al vaker samengewerkt. De achterbannen van onze organisaties overlappen aanzienlijk. Door de handen ineen te slaan, kunnen we onze leden nog beter van dienst zijn. Zo versterken we onze rol als kenniscentrum voor de zakelijke watergebruikers”, zegt Roy Tummers, directeur Water bij VEMW.

Doel is onder meer gezamenlijk bijeenkomsten te organiseren, zoals Het Nationaal Watersymposium en Praktijkdagen. Verder heeft de Stichting de ondersteunende werkzaamheden (administratie, facturering, et cetera) bij VEMW onderbracht.

Dicht op de actualiteit

“Ten aanzien van de onderwerpen die we tijdens de verschillende events willen belichten willen we dicht op de actualiteit zitten. Verder ligt het voor de hand dat de onderwerpen een relatie hebben met de onderwerpen waarop VEMW zich in de belangenbehartiging richt. Mooie voorbeelden die aan beide criteria voldoende zijn chemie-arme (koel)waterbehandeling en beheersing van legionellabeheersing in AWZI”, licht Tummers toe.

Intensievere samenwerking VEMW en SKIW

Johan van Mourik, voorzitter SKIW, is ook blij met de overeenkomst: “Wij werken samen met verschillende andere organisaties rondom kennisuitwisseling op het gebied van watertechnologie en dat blijven we doen. De samenwerking met VEMW wordt echter nog intensiever nu wij ons secretariaat daar onderbrengen.”