Aanleg van het peilgestuurde drainagesysteem bij agrariër Van Dijk naast de Bavaria brouwerij in Lieshout (foto: KWR).

VEMW wil de potentie van hergebruik van industriewater zoveel mogelijk benutten. Dergelijke projecten kunnen ook nuttig zijn als de business case op korte termijn niet sluitend is. Dat stelt Roy Tummers, directeur Water van VEMW, in een reactie op de uitkomsten van de praktijkproef om gezuiverd restwater van Bavaria in Lieshout te gebruiken voor agrariërs in de omgeving.

Kennisinstituut KWR voerde binnen TKI Watertechnologie en in samenwerking met het initiatief Boer Bier Water van Bavaria tussen 2015 en 2017 een proef uit om de technische haalbaarheid van het hergebruik van restwater te onderzoeken. Hiervoor werd in de omgeving van de brouwerij in Lieshout in een 8,5 hectare groot perceel van een agrariër een stelsel van drainagebuizen aangelegd om het restwater van de brouwerij te kunnen gebruiken. Uit de resultaten van de proef blijkt onder meer dat subirrigatie met gezuiverd restwater de grondwaterstand zodanig kan verhogen dat de vochtvoorziening van het gewas verbetert.

Hoger op de agenda
Roy Tummers, directeur Water van VEMW, merkt dat het onderwerp waterbeschikbaarheid na de droge zomer hoger op de agenda van industriële watergebruiker is komen te staan. Bedrijven realiseren zich volgens hem dat zij hierin ook een verantwoordelijkheid hebben en niet uitsluitend van de overheid maatregelen moeten verwachten. Daarom staan VEMW en de leden positief tegenover het hergebruik van industrieel afvalwater voor de landbouw. Tummers: “Het zal vast niet altijd een sluitende businesscase opleveren. Maar dat is niet altijd de enige voorwaarde om mee te doen.”

Meer onderzoek
In het rapport over de uitkomsten van de praktijkproef pleit KWR onder meer voor meer onderzoek naar het effect van het hergebruik op het grondwater. Zo kan er bijvoorbeeld te veel zout en andere stoffen inkomen. Tummers is eveneens een voorstander van meer onderzoek. “Sommige VEMW-leden hebben veel industrieel restwater over en bijvoorbeeld agrariërs kunnen het goed gebruiken, Laten we gezamenlijk vooral niet te veel beren op de weg zien, maar zoveel mogelijk in oplossingen te denken om het hergebruik van industrieel afvalwater groter te maken.”

Lees hier het rapport