Het gebruik van zeolieten zou de uitspoeling van nitraat kunnen verminderen. (foto: pixabay).

Op een perceel op de grens van Noord-Brabant en Limburg en een perceel in de Achterhoek wordt gedurende twee groeiseizoenen 400 kilo zeoliet per hectare toegediend. Het doel is om de uitspoeling van nitraat van bemest grasland naar het oppervlaktewater te verminderen. Wageningen Livestock Research en Onderzoekcentrum B-WARE voeren het onderzoek uit.

Zeoliet is een natuurlijk gesteente. Het is zeer poreus en adsorbeert ammonium (NH4, een stikstofvorm) goed. ‘De hypothese is dat zeoliet de omzetting van ammonium naar nitraat vertraagt en zo het nitraatgehalte in de bodem verlaagt. Daardoor kan er minder uitspoelen. Daarnaast komt de gebonden ammonium ook langzamer beschikbaar voor het gewas’, schrijft WUR op haar website.

Minder nitraat en stikstof

Als het onderzoek slaagt, zou het de nitraatbelasting van gevoelige natuur- en drinkwaterwingebieden kunnen verminderen. Daarnaast kunnen melkveehouders met zeoliet meer stikstof in hun bedrijfskringloop vasthouden, waardoor ze minder meststoffen hoeven te gebruiken voor eenzelfde opbrengst. De toepassing van zeoliet is een eenvoudige maatregel; de zeolietkorreltjes kunnen met een kunstmeststrooier worden toegediend.

Pilot

Het veldonderzoek is het vervolg op een pilotstudie van onderzoekcentrum B-WARE. In die pilot bleek dat de nitraatgehaltes in uitspoelend water 70-80% lager waren op de percelen waar zeoliet werd toegediend. Omdat deze resultaten alleen in een pilot werden gemeten, konden de resultaten niet met wetenschappelijke zekerheid worden vastgesteld. De onderzoekers verwachten dat het nieuwe veldonderzoek wel zekerheid gaat geven.

Verwijdering micro’s

In juni 2018 startte de TU Delft ook met een 4-jarig onderzoek (AdOx) naar het gebruik van zeolieten. Dit onderzoek richt zich op de verwijdering van microverontreinigingen in afvalwater.