De cycloon Idai 14 maart over het land raasde, liet een spoor van vernieling achter (foto: VEI).

Medewerkers van VEI hebben de afgelopen weken het lokale waterbedrijf geholpen om 80 procent van de drinkwatervoorziening in de havenstad Beira in Mozambique te herstellen. Ook is sinds vorige week de afvalwaterzuivering op het elektriciteitsnet aangesloten. Hierdoor neemt de kans op extra gevallen van cholera af.

De cycloon Idai 14 maart over het land raasde, liet een spoor van vernieling achter. Ook in de havenstad Beira waar vrijwel alle gebouwen zijn beschadigd. Vooral de wind, met snelheden tot 200 km per uur, zorgde voor grote problemen, weet Sandra Cats, coördinator van het DSS water. Zij keerde 18 april terug uit Beira naar Nederland. De bewoners en autoriteiten zijn volgens haar gewend aan overvloedige regenval en overstromingen, maar dergelijke windsnelheden hadden ze nog nooit meegemaakt.

Drinkwatervoorziening
De drinkwatervoorziening in Beira is nu voor 80 procent hersteld. Toen de druk op de leidingen werd gezet, bleken er veel lekken te zijn. Hierdoor werd het drinkwater, waaraan chloor is toegevoegd, onbetrouwbaar. Medewerkers van Fipag, het lokale waterbedrijf, hebben met ondersteuning van VEI de lekken de afgelopen weken gerepareerd. Ook gaan ze drie extra wijken in de stad op het hoofdleidingennet aansluiten met behulp van extra fondsen van onder andere het Kraanwaterfonds Water for Life. Het geld uit deze fondsen is vrijwillig geschonken door de Nederlandse drinkwaterklanten om hulp te bieden aan de mensen in Beira. De afvalwaterzuivering is eveneens hersteld waardoor de faeces uit de latrines nu goed verwerkt kan worden.

Inspectie dammen
Hydroloog Jeroen Helder van Aveco de Bondt gaat de komende weken de inspectie van de dammen in het Afrikaanse land voortzetten. Uit eerdere inspecties van zijn voorganger Gerard Winters bleek dat de dammen zich over het algemeen goed hebben gehouden tijdens het natuurgeweld. Sommige dammen zijn echter beschadigd door de overvloedige regenval. Het Nederlandse team van het ministerie van Buitenlandse Zaken is nu bezig om de noden voor de wederopbouw in Beira in kaart te brengen, evenals de benodigde financiering.

Nieuwe kustbescherming
“Beira is zeker vijftien jaar terug in de tijd geworpen”, stelt Cats. “Wij willen nu met de autoriteiten en de bewoners een stap naar voren maken.” Zo is de kustbescherming zwaar beschadigd. Bij een volgende cycloon zijn de gevolgen niet te overzien. Daarom heeft de Wereldbank al toegezegd om de nieuwe kustbescherming te financieren, met hulp van Nederland. Op 30 mei vindt in Beira een internationale donorconferentie plaats.