Medewerkers van het lokale waterbedrijf FIPAG in Beira krijgen uitleg over het stappenplan dat is gemaakt om waterinname vanuit de oorspronkelijke bron te herstellen en de transportleiding weer in bedrijf te nemen. FIPAG werkt daarbij samen met twee Nederlandse organisaties (foto: Water for Life).

Twee Nederlandse organisaties zijn in de Mozambikaanse havenstad Beira bezig met het herstellen van drinkwatervoorzieningen nadat de cycloon Idai op 14 maart over Mozambique raasde. Zowel VEI International als de stichting Water for Life hadden al lopende projecten in de stad en aanwezige Nederlanders zijn nu bezig om het distributienet weer op orde te krijgen.

Daarbij werken de twee organisaties samen met het lokale drinkwaterbedrijf FIPAG. Het drinkwaterinnamestation heeft de cycloon overleefd en kan met de inzet van generatoren gewoon water blijven leveren.

Dubbele ramp: vernietigende storm en extreme regenval
De schade na cycloon Idai is immens. Deze schade is zo omvangrijk omdat de orkaan niet alleen heel krachtig was en de windkracht veel heeft vernietigd, maar ook vanwege de route die de cycloon heeft gevolgd. Omdat Idai eerst aan land is gekomen, daarna weer terug de zee is opgegaan, daar veel extra water heeft opgenomen en vervolgens weer landinwaarts is getrokken, was er, net als bij orkaan Harvey in Texas in 2017, sprake van een ongekend extreme regenval.
Via Mozambique trok Idai verder het binnenland in, naar Malawi en Zimbabwe. Door de afvoer via de rivieren daar, traden in het benedenstroomse Mozambique ook nog eens de grote rivieren buiten hun oevers. Hierdoor werd Mozambique vanuit het achterland voor een tweede keer getroffen.

Herstel drinkwatervoorziening volgens stappenplan
De stichting Water for Life helpt al sinds 2017 samen met het lokale waterbedrijf FIPAG in Beira om waterleidingnetwerken aan te leggen en om scholen te voorzien van water- en sanitaire voorzieningen. De stichting meldt dat het drinkwaterstation van de stad alweer snel ‘up and running’ was. Samen met FIPAG is een stappenplan ontwikkeld en uitgerold om de waterinname vanuit de bron te herstellen en de transportleiding weer in bedrijf te nemen. Sinds dit weekend komt er weer veilig drinkwater de stad in. Wel is er in het leidingnetwerk veel kapotgegaan. Niet alleen door Idai, maar ook door mensen die leidingen opgraven en openbreken om toegang tot drinkwater te krijgen. Met extra teams wordt er momenteel gewerkt aan publieke tappunten en het herstel van het leidingnetwerk, zodat iedereen weer kan beschikken over drinkwater.

De schade na cycloon Idai is immens (foto: Water for Life).

Ook VEI International heeft twee drinkwaterprojecten lopen in de stad Beira. De organisatie meldt dat ze dankbaar gebruik kan maken van materiaal dat juist voor het nieuwste project was aangekomen. Daarmee worden nu de kapotte drinkwaterleidingen hersteld.

Rode Kruis laat Nederlandse waterexperts invliegen
Het Rode Kruis Nederland meldt dat het twee grote noodziekenhuizen heeft gestuurd. Verder is waterspecialist Michel Becks naar Mozambique afgereisd om ter plekke mee te helpen aan het herstel van de drinkwatervoorziening. Een speciaal samengesteld team van waterexperts is voor Dutch Surge Support (DSS water) inmiddels ook afgereisd. Dutch Surge Support verleent namens de Nederlandse overheid, op verzoek van internationale humanitaire organisaties, snel adequate noodhulp bij watergerelateerde rampen.

Het Rode Kruis heeft het gironummer 7244 geopend voor de slachtoffers van cycloon Idai.
Water for Life is ook afhankelijk van donaties, doneren kan via www.waterforlife.nl/doneer.