Veel belangstelling voor Nederlandse waterkennis in Servië

Watermanagement staat hoog op de politieke agenda in Servië sinds het land in mei 2014 werd getroffen door de meest hevige regenval in meer dan een eeuw. De infrastructuur die Servië zou moeten beschermen tegen de enorme hoeveelheid water bleek hier helaas onvoldoende toe in staat. Er zal veel moeten gebeuren om het risico van nieuwe overstromingen te verkleinen. Daarnaast is het waterleidingnetwerk in het land verouderd en is het niveau van afvalwaterzuivering nog ver verwijderd van Europese standaarden. Op dit moment wordt slechts 6 procent van de totale hoeveelheid afvalwater gezuiverd en gaat liefst 20 procent van het drinkwater verloren via het netwerk. 
Hoog aanzien
Het Nederlandse watermanagement, dat ook in Servië in hoog aanzien staat, is onlangs geprezen als een ‘global reference’ door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). Volgens de OESO huisvest Nederland spelers van wereldniveau op het gebied van civiele techniek en de organisatie prijst het poldermodel dat de stakeholders in water verenigt. Ons land bezit expertise over het gehele spectrum van water management, of het nu te veel, te weinig of te verontreinigd water betreft. 
Grote interesse
De grote interesse van Servië in watermanagement bleek uit het aantal deelnemers: meer dan 200 deelnemers van gemeenten en (nuts)bedrijven in Servië bezochten het Forum. De dag werd geopend door onder andere staatssecretaris van Landbouw en Milieu Danilo Golubovic en Ambassadeur Laurent Stokvis. De Servische behoeften op het gebied van watermanagement werden uiteengezet door twee sprekers die het waterdirectoraat vertegenwoordigden en consultant Darko Milutin (met zowel ervaring in de Nederlandse alsook in de Servische watersector). Vanuit Nederlandse hoek behandelden drie experts preventie van  overstromingen in Servië en het stelsel van Nederlandse water governance dat watermanagement in Nederland garandeert. Onder hen was Mathijs van Ledden, die als lid van het UNDAC-team Servië heeft geassisteerd tijdens de eerste weken na de overstromingen in mei. 
Bedrijfspresentaties
De link tussen ambitie en uitvoering van projecten in de watersector werd verzorgd door de volgende financiële instellingen: EBRD, EIB, KfW en de EU. De dag werd afgesloten met bedrijfspresentaties van liefst zeventien Nederlandse bedrijven in de panels ‘flood protection’ en ‘waste water treatment and water quality’.
De Nederlandse Ambassade in Belgrado blikt  tevreden terug op Water Forum 2014 en ziet ernaar uit actief aan de slag te gaan met follow-up activiteiten in de watersector. In 2015 hoopt de ambassade onder meer te kunnen assisteren bij de recent aangekondigde DRR missie en de realisatie van PIB-projecten. Om de bilaterale samenwerking tussen Nederland en Servie verder  te stimuleren, zijn alle presentaties van het Water Forum op de website www.belgradewaterforum.com geplaatst. Daarnaast zal voor maart 2015 een studie over kansen in de Servische watersector naar alle Nederlandse deelnemers verzonden worden. Dit rapport kan ook opgevraagd worden door andere geïnteresseerde Nederlandse bedrijven via: 
Dusko.krsmanovic@minbuza.nl