Vechtstromen meldt slechte naleving regels teeltvrije zones

Afhankelijk van het type gewas moeten boeren meer afstand houden tot de sloot (foto: Vechtstromen)

Toezichthouders van het waterschap Vechtstromen hebben in Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe de afgelopen weken intensief gecontroleerd op de naleving van de regels voor teelvrije zones. Het waterschap constateert dat veel boeren de regels niet kennen en reageert teleurgesteld over de slechte naleving.

In maart en april heeft Waterschap Vechtstromen bij controles op teeltvrije zones vastgesteld dat één op de drie boeren zich niet aan de regels houdt die daarvoor gelden. Het gaat dan met name om het niet mogen bespuiten en bemesten ervan. De regels voor teeltvrije zones gelden al vanaf 2001 vanwege het risico op uit- en afspoeling van mest en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.

Boetes

De toezichthouders hebben twee boeterapporten opgemaakt en acht waarschuwingen uitgedeeld voor foutieve bespuitingen. Drie boeren kregen een waarschuwing voor bespuitingen op het onderhoudspad van het waterschap. Verder zijn zes boeren aangesproken op het bemesten op de teeltvrije zones.
Het waterschap zegt verbaasd te zijn over het feit dat de boeren nog steeds niet weten wat ze wel of niet mogen doen op teeltvrije zones.

Doorgaan

Het waterschap heeft aangekondigd ook de komende maanden te blijven toezien op het naleven van de regels voor teeltvrije zones en op het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. De toezichthouders zullen boeren waar nodig adviseren om voor bespuitingen goed de wettelijke gebruiksvoorschriften te lezen, zoals bijvoorbeeld voor de driftbeperkende maatregelen.