Vattenfall heeft op meerdere locaties in Europa windenergie parken. (Foto: Vattenfall).

Het Zweedse energiebedrijf Vattenfall gaat het tweede subsidieloze windpark op de Nederlandse Noordzee bouwen en exploiteren. Het park wordt gerealiseerd op de kavels III en IV voor de Zuid-Hollandse Kust. Het windpark zal in 2023 gereed zijn en 760 MW aan vermogen leveren. Dat maakte het ministerie van Economische Zaken en Klimaat woensdag 10 juli bekend.

Via dochterbedrijf Chinook kreeg Vattenfall in 2018 eveneens een vergunning om de andere kavels (I en II) van Zuid-Hollandse Kust zonder subsidie te exploiteren. In 2016 kreeg de ontwikkelaar van windenergiegebied Borssele nog wel subsidie voor de geproduceerde elektriciteit. Bij windpark Hollandse Kust (zuid) III en IV moet Vattenfall erfpacht betalen voor de plaats waar het in de zee staat. Het gaat om zo’n twee miljoen euro per jaar. De elektriciteitskabel naar land wordt door netbeheerder TenneT aangelegd.

Voor de Nederlandse kust komen in totaal zes windparken. (Bron: EZK). 

Windparken op zee en Klimaatakkoord

In het Klimaatakkoord staat dat in 2030 70% van onze elektriciteitsverbruik duurzaam is (wind of zon). Dat komt neer op in elk geval 84 TWh. Meer dan de helft daarvan komt van windparken op zee (49 TWh). De overige 35 TWh komt uit windparken op land en zonneparken op land. Windenergie op zee is niet alleen belangrijk voor de elektriciteitsbehoefte van huishoudens en bedrijven. Ook de industrie heeft het hard nodig om de huidige fossiele brandstoffen en grondstoffen te kunnen vervangen door ‘groene moleculen’, zoals waterstof uit elektrolyse met stroom uit windparken.

Vermogen groeit

Volgens het ministerie van Economische Zaken zal de hoeveelheid stroom die windparken op zee leveren de komende jaren sterk toenemen.  Momenteel staan er windparken in zee met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW). In 2023 staat er voor minimaal 4,5 GW vermogen. Dat is 16% van de elektriciteitsproductie. In 2030 zal daardoor circa 11 GW aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 40% van ons elektriciteitsverbruik.

Bouw andere windparken vordert

Voor het windenergiegebied Borssele geldt dat zowel Ørsted (winnaar kavels I en II) als Blauwwind (winnaar kavels III en IV) bezig zijn met de start van de bouw. Zo staat er van Ørsted al een onderhoudscentrum in Vlissingen. In mei 2019 is het eerste transformatorstation op zee geplaatst, dat de elektriciteit van de windparken zal transporteren naar het vasteland.