Van Weperen vertrekt bij Wetterskip Fryslân

Jan van Weperen, dagelijks bestuurder van Wetteskip Fryslân, is benoemd als wethouder van de gemeente Ooststellingwerf op 5 juli 2022. Sinds 2015 was Van Weperen lid van het dagelijks bestuur van Wetteskip Fryslân en vertegenwoordigde hij de fracties van Geborgd Landbouw en de VVD.

Van Weperen heeft zich ingezet voor het waterbeheer in Fryslân en het Groninger Westerkwartier. “We hebben samen met Natuer mei de Mienskip goede stappen gezet om ons watersysteem in te richten op meer droogte en wateroverlast. Zowel in uitvoering van projecten, voorbereiding van plannen en in nog lopende gebiedsprocessen. En met het veenweideprogramma 2021-2030 zijn we in Fryslân een unieke samenwerking aangegaan om de CO2 -uitstoot in de veengebieden te beperken en deze klimaatbestendig in te richten. Maar er is ook nog heel veel te doen. Ik had deze bestuursperiode daarom graag afgemaakt, maar wil ook graag voldoen aan het verzoek van de VVD om wethouder in Ooststellingwerf te worden. De bestuursperiodes van waterschappen en gemeenten lopen helaas nu eenmaal niet helemaal gelijk.”