De installatie van Van Remmen op de rwzi van het Zweedse Växjö (foto: Van Remmen).

Van Remmen UV Technology en Nouryon werken samen aan de verwijdering van medicijnresten in afvalwater. Een combinatie van Van Remmens Advanox UV-reactor en de MicrOx waterstofperoxide van Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) wordt nu getest in de afvalwaterzuiveringsinstallatie Växjö in Zweden. De verwachting is dat zo ruim 90 procent van de microverontreinigingen kan worden verwijderd.

Geneesmiddelen zijn zodanig ontworpen dat de werkzame stoffen niet door het menselijk lichaam worden afgebroken, anders verliezen ze immers hun werking. Maar dat betekent wel deze stoffen terechtkomen in afvalwaterzuiveringsinstallaties, die de complexe en persistente moleculen vaak niet kunnen verwijderen. De combinatie van de Advanox UV-reactor, ontwikkeld door Van Remmen UV Technology, en de MicrOx waterstofperoxide van Nouryon zal meer dan 90 procent van de medicijnresten verwijderen, zo is de verwachting van de betrokken bedrijven en deskundigen. De pilot is in augustus gestart.

Twee bewezen technologieën
“Het groeiende wereldwijde gebruik van farmaceutische producten veroorzaakt een aanzienlijk vervuilingsprobleem voor stedelijke afvalwaterbehandelingssystemen”, zegt Niek Stapel, directeur Pulp and Performance Chemicals bij Nouryon. Stapel: “Met dit geavanceerde waterbehandelingsconcept hebben klanten in de waterbehandelingsmarkt toegang tot twee bewezen technologieën die samengevoegd in staat zijn microverontreinigingen in afvalwaterstromen te beheersen.”

Verbeterde oxidatieoplossing
Ton van Remmen, ceo van Van Remmen UV Technology, voegt toe: “Elke partner is een expert in een ander aspect van waterbehandeling: Van Remmen in UV-desinfectie en geavanceerde oxidatie en Nouryon in het toepassen van peroxide. Door onze knowhow te combineren, kunnen we een verbeterde oxidatieoplossing bieden die nodig is om dit groeiende probleem aan te pakken.”

Enkel schoon water
De Advanox-reactor doet in feite twee dingen tegelijk. Ten eerste breekt hij door middel van geavanceerde oxidatie de geneesmiddelen af tot veel eenvoudiger moleculen die de belasting van het ecosysteem verminderen. Bovendien desinfecteert de relatief hoge UV-dosis het water gemakkelijk tot zeer veilige niveaus. Eventuele resten waterstofperoxide worden verwijderd door het water door een katalytisch filterbed te leiden. De waterstofperoxide wordt vervolgens opgesplitst in water en zuurstof, zodat enkel schoon water in het milieu terechtkomt.