Van preventief naar risicogestuurd rioleringsbeheer

Tijdens de Rioneddag in de Jaarbeurs in Utrecht werd de
aftrap verzorgd door de voorzitter van de visitatiecommissie Karla Peijs. Ook in
de afvalwaterketen moet door samenwerking fors worden bespaard. Peijs
benadrukte dat de achterblijvers nu echt in beweging moeten komen. Het
toverwoord ‘samenwerking’ kwam in de loop van de dag tijdens de workshops en
kennistafels echter al snel in de schaduw te staan van concrete besparingstips.
Het vaststellen van het gewenste serviceniveau, het leveren van maatwerk en het
slim gebruiken van ICT voor gericht onderhoud, passeerden de revue. De ruim 700
bezoekers van de Rioneddag gingen naar huis met concrete ideeën.


In de pauzes werd er druk gediscussieerd tijdens de Rioneddag in de Jaarbeurs in Utrecht.

Reactief rioleringsbeheer
Tijdens de workshop over het verbreed Gemeentelijk
Rioleringsplan (vGRP, rioleringsplan inclusief hemelwater en grondwater, red)
vertelden Jeroen Langeveld van RoyalHaskoningDHV en Marcel Tirion van de
gemeente Den Haag over de werking van een meldingensysteem. Op basis van meldingen
(inclusief klachten) kun je goed zicht krijgen op het functioneren van de
riolering. Het systeem helpt Den Haag om de DoFeMaMe (Doelen, Functionele
eisen, Maatstaven en Meetmethoden) te operationaliseren. De gemeente Den Haag
brengt alle meldingen van burgers, medewerkers en waterschappers in kaart. “Zo
meten we of we aan de maatstaven voldoen. Wij hebben als voorbeeld maatstaven
vastgesteld, bijvoorbeeld dat er vijf keer per jaar waterhinder mag zijn in de
openbare ruimte. Normaal is dat lastig te meten, maar via het meldingensysteem
werkt dat uitstekend. Bovendien kun je meldingen makkelijk terugkoppelen aan
bestuurders”, vertelt Marcel Tirion. “En op basis van die gegevens kunnen er gefundeerde
beslissingen worden genomen over ‘investeringen’ en ‘beheer en onderhoud’.”

Aantal meldingen gestegen
Sinds de start in 2011 is in de gemeente Den Haag het aantal
meldingen gestegen van 2200 naar 3200 in 2013. De meldingen bestaan uit
huisaansluiting verstopt (1), afvoerput verstopt (2), stankoverlast (3), gaten
door riool (4), afvoerput weg of beschadigd (5), waterhinder op straat (6),
grondwateroverlast (7). Volgens Langeveld kan de stijging van het aantal
meldingen worden veroorzaakt doordat burgers weten dat de klachten direct
worden verholpen en dat het dus zin heeft om de gemeente te benaderen. Ook
heeft de gemeente er alles aan gedaan om melden zo makkelijk mogelijk te maken.
Het kan via een app, mail en telefoon.

Ontwikkelen standaard voor serviceniveau
Vanuit Stichting Rioned en Stowa loopt er een project om te
komen tot eenduidige meldingen. Als je kunt vastleggen hoeveel meldingen er per
gemeente binnen komen, kun je in de toekomst komen tot een gezamenlijke
standaard. “Als er niemand klaagt, is je serviceniveau misschien wel te hoog”,
aldus Langeveld. In de zaal merkt iemand op dat mensen juist zelden klagen, ook
als er een hoop mis is. “Als het hard regent, blijven mensen binnen.”

Kennis uitwisselen
Het onderdeel ‘Kennistafels’ was nieuw op de Rioneddag.
Deelnemers konden kiezen uit twaalf verschillende onderwerpen waar door een
expert aan een tafel een korte toelichting op werd gegeven. Gedurende een
kwartier konden mensen in sneltreinvaart hun kennis opfrissen over onder meer
gegevensbeheer, de benutting van restwarmte, het heroverwegen van
investeringen, slim meten en asset management. Na een kwartier ging de bel en
was het tijd om te wisselen. Voor veel deelnemers een uitgelezen kans om in
hoog tempo specifieke informatie op te vragen en concrete problemen voor te
leggen.