In april starten de werkzaamheden om van Van Oord aan de kust in het graafschap Norfolk. (foto: Wikimedia Commons).

Van Oord tekende vrijdag 22 februari een contract voor ‘Sandscaping’ in het Engelse Graafschap Norfolk. Het gaat om zandsuppleties die geïnspireerd zijn op de Nederlandse Zandmotor. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV kwam met het ontwerp en zal betrokken blijven tijdens de constructiefase. De opdrachtgever is North Norfolk District Council. Naar verwachting is er 21 tot 22 miljoen euro met de klus gemoeid.

Het zand wordt gestort voor de kust bij de Bacton Gas terminal. Vanaf die locatie zal de natuur het zand verspreiden over de stranden van Bacton en Walcott. (Beeld: esri). 

Voor de kust bij de Bacton Gas Terminal (vitale infrastructuur) wordt een enorme berg zand gestort die zich dankzij de stroming over een kuststrook van vijf kilometer zal verspreiden. De berg zand krijgt een staart die de dorpen Bacton en Walcott op termijn van zand zal voorzien. In totaal wordt er de komende zomer 1,8 miljoen kubieke meter zand langs de kust opgespoten. De zandsuppleties moeten het gebied verlossen van de kaalslag van stranden in het gebied, waardoor kliffen en zeeweringen komen bloot te liggen. In het verleden veroorzaakten zware stormen aanzienlijke erosie van de kliffen en overstromingen. Deze overstromingen waren voor de Engelsen reden om de hulp in te roepen van het Nederlandse ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Neefje van de Zandmotor
‘Sandscaping’ werkt volgens hetzelfde principe als de Zandmotor voor de Nederlandse kust. Een groot zandvolume wordt op één locatie aangebracht van waaruit het zand door middel van stroming en golven over een groter deel van de kust wordt verspreid. Het project werd bedacht en ontworpen door Royal HaskoningDHV. “We noemen het Bactonproject ‘het neefje van de Zandmotor’. Het ontwerp is ook gebaseerd op ‘Building with Nature’, grootschalig werken en multifunctioneel ontwerp. Het resultaat is minder extreem en experimenteel dan de bestaande Zandmotor – maar dat is essentieel voor toepassing elders in de wereld. Het project was in elk geval niet gelukt zonder de inspiratie van de Nederlandse Zandmotor”, vertelt Jaap Flikweert, Leading Professional Flood Resilience van Royal HaskoningDHV.

Voordelen
Sandscaping moet de kustveiligheid voor vijftig jaar garanderen. Op grond hiervan heeft Royal HaskoningDHV een optimale vorm gevonden voor het aanbrengen van het zand. Daarna zal het zand zich gedurende vijftien tot twintig jaar langs de kust verspreiden. Na die periode zullen waarschijnlijk vervolgsuppleties nodig zijn. Verwacht wordt dat het eenmalig aanbrengen van een grote hoeveelheid zand, goedkoper zal zijn dan klassieke zandsuppleties, omdat juist de mobilisatie van baggerschepen duur is en omdat de natuur een deel van het werk doet. Daarnaast creëert een grootschalig project kansen voor recreatie en toerisme. Flikweert: “De naam Sandscaping is een paar jaar geleden bedacht om het idee van de Zandmotor te vertalen naar en toe te passen in het Verenigd Koninkrijk. Samen met onze partners zochten we naar een wat minder technische term dan Zandmotor.”