Een eerste impressie van het werkeiland voor zandwinning door Royal Smals in het IJsselmeer (illustratie: Royal Smals).

De zandwinning voor de industrie in het IJsselmeer door baggeraar Royal Smals uit Cuijk heeft geen gevolgen voor de drinkwatervoorziening door drinkwaterbedrijf PWN. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer naar aanleiding van vragen van de leden Kröger en Bromet (Groen Links).

Het bedrijf Royal Smals heeft van de overheid een vergunning gekregen om zand uit het IJsselmeer te winnen. Technisch is het volgens de onderneming goed mogelijk om tot 60 meter diepte zand te winnen. Het opgezogen zand bewerkt Smals in een zandverwerkingsinstallatie (ZVI) om het geschikt te maken voor de betonindustrie. De installatie vereist een stabiele ondergrond. Daarom bouwt Royal Smals een werkeiland van 7 hectare in het IJsselmeer

Volgens Rijkswaterstaat heeft de zandwinning geen of verwaarloosbare effecten op de drinkwatervoorziening door drinkwaterbedrijf PWN. De Tweede Kamerleden Kröger en Bromet vroegen zich af hoe Rijkswaterstaat tot deze conclusie komt. Van Nieuwenhuizen schrijft dat de effecten van de zandwinning op de waterkwaliteit in de MER (milieu effectrapportage) zijn behandeld.

Geen effecten
Uit de MER blijkt dat de zandwinning in het IJsselmeer geen of verwaarloosbare effecten voor de drinkwaterkwaliteit oplevert. PWN heeft volgens de minister Rijkswaterstaat verzocht te bevestigen dat deze conclusie ook in gewijzigde omstandigheden, zoals de droogte van afgelopen zomer, blijft staan.

Rijkswaterstaat heeft vervolgens een analyse gemaakt waarbij rekening is gehouden met de extreme omstandigheden van de zomer van 2018. Hierbij is met behulp van een verspreidingsmodel een zo betrouwbaar mogelijke voorspelling gemaakt van de effecten van de geplande zandwinning op de inname van IJsselmeerwater bij Andijk.

Hieruit blijkt volgens Van Nieuwenhuizen dat een droge zomer als die van 2018 geen andere of grotere effecten gaat veroorzaken dan waar in de ontwerp watervergunning van uit is gegaan. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de zandwinning geen bedreiging vormt voor de drinkwatervoorziening. Het monitoren van de kwaliteit van het bij de zandwinning vrijkomende water is als voorschrift in de watervergunning opgenomen.

Lees hier de beantwoording van de Kamervragen