Campagnebeeld Week van ons Water (foto: Unie van Waterschappen).

De waterbeheerders van Nederland organiseren 16 tot en met 27 oktober excursies en andere leerzame en leuke activiteiten tijdens de Week van Ons Water. Zo kunnen geïnteresseerden een kijkje in de keuken nemen bij de watermanagers en krijgen ze tips over wat zij kunnen doen om bijvoorbeeld schade en overlast door extreem weer te beperken.

Tijdens de Week van Ons Water vinden leerzame en verrassende activiteiten door heel Nederland plaats. Belangstellenden kunnen bijvoorbeeld mee met een schapen- en geitenherder de Zuid-Hollandse duinen in bij Kijkduin, kunstwerken maken met gejutte spullen in Groningen of kennismaken met de ontstaansgeschiedenis van de Biesbosch tijdens de Biesbosch Beleving op het museumeiland in Dordrecht.

Verschillende activiteiten
Ook zijn er verschillende activiteiten voor kinderen. Bijvoorbeeld bij waterschap Vechtstromen dat samen met de Koppel op dinsdagmiddag 22 oktober een waterdoemiddag houden voor kinderen vanaf groep 3 (6-12 jaar). Ze kunnen proefjes doen, wc-pot hengelen en hun eigen fantasiebeest knutselen.

In de Week van Ons Water leren deelnemers aan de activiteiten ook dat iedereen een steentje bij kan dragen aan waterbeheer. Door tegels in tuinen om te wisselen voor groen en water op te slaan in vijvers en regentonnen kunnen particulieren bijvoorbeeld schade door hoosbuien of droogte helpen te beperken. Op onswater.nl staan allerlei tips om zelf iets te doen voor een waterbestendig Nederland.

Initiatiefnemers
De Week van Ons Water is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin), het Deltaprogramma en alle waterschappen, provincies, gemeenten en waterbedrijven. Deze organisaties willen Nederlanders bewuster maken van het bijzondere van water. Dit doen zij door te laten zien wat er aan watermanagement gebeurt in Nederland en aan te geven wat mensen zelf kunnen doen om hun voeten droog te houden en het water schoon.