Van afvalwater naar Chanel no. 5

Aquafarm zoekt naar een nieuwe manier van afvalwater zuiveren door tijdens het zuiveringsproces flora en fauna in te zetten om zoveel mogelijk hoogwaardige (half)producten te winnen. Denk bijvoorbeeld aan grondstoffen voor parfum, medicijnen, bouw- en isolatiematerialen en dierlijk voedsel. Van zuiveren naar oogsten! De samenwerkingsovereenkomst werd op 14 juni ondertekend in Houten en daarmee is het project officieel van start. 

Doorbraken ontstaan door anders naar hetzelfde te kijken 
Aquafarm ziet de rijke stroom afvalwater als basis voor het produceren van hoogwaardige grondstoffen. Waarom waardevolle grondstoffen uit het water verwijderen, als je deze ook kunt gebruiken om direct tot hoogwaardigere toepassingen te komen met als eindproduct schoon water? 

De uitdaging voor de initiatiefnemers is om de huidige afvalwaterzuiveringen op termijn te vervangen door systemen van geschakelde watercompartimenten. In elk compartiment groeien specifieke flora en fauna die het afvalwater zuiveren en per compartiment minimaal één hoogwaardige stof produceren. Dit bootst het zelfreinigingproces van natuurlijke wateren na. Een compartiment met waterplanten kan bijvoorbeeld parfum en bio-composieten produceren. En een compartiment met sponzen produceert eiwitten en medicijnen. Het aantal toe te passen dieren en planten is enorm, bijvoorbeeld algen, wieren, hogere waterplanten, mosselen, sponzen, wormen en vissen.

Waterschap Rivierenland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, initiatievenfabriek van p2 managers, Radboud Universiteit Nijmegen, Onderzoekscentrum B-WARE en Alterra Wageningen-UR werken gezamenlijk het innovatieve concept verder uit.

Bijdragen aan één van de grootste maatschappelijke opgaven 
Aquafarm is het winnende idee van de Waterwegen Dragons Den waarbij 100 ondernemers, wetenschappers, waterschappers en vrijdenkers kansen presenteerden voor één van de grootste maatschappelijke opgaven op dit moment: slimmer omgaan met grondstoffen en water om ook in de toekomst voldoende kwalitatieve voedingsstoffen te produceren. 

Gedurende een jaar werken de onderzoekers naar een ‘proof of principle’ op de waterzuiveringsinstallatie in Nijmegen. Hiermee wordt de haalbaarheid en potentie van Aquafarm tastbaar. De initiatiefnemers streven ernaar om daarna een demonstratie-installatie op te starten.