Van afval naar asfalt

In Nederland wordt per jaar zo’n 180 duizend ton toiletpapier doorgespoeld. Wat voor de één een afvalproduct is, is voor de ander een bruikbare grondstof. Op de rwzi van Wetterskip Fryslân in Leeuwarden staat een innovatieve installatie die het toiletpapier uit afvalwater haalt en reinigt tot een veilig product. Dat product heet afdruipremmer. Afdruipremmer voorkomt het ‘afdruipen’ van bitumen op de steenslag, waardoor er een beter en duurzamer asfalt ontstaat. Deze vorm van hergebruik is uniek in de wereld.

In het najaar van 2016 volgt de echte test. Dan wordt een fietssnelweg aangelegd in opdracht van partner Provincie Fryslân met asfalt waarin de afdruipremmer is verwerkt. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Innovatie Waterketen Fryslân.