De testopstelling op rwzi Terwolde (foto: Waterschap Vallei en Veluwe).

Waterschap Vallei en Veluwe is op 21 mei gestart met het testen van de techniek voor de Waterfabriek Wilp. In een proefopstelling op rwzi Terwolde worden technieken gecombineerd die zich afzonderlijk al hebben bewezen, maar nog niet in combinatie. Waterfabriek Wilp wordt een alles-in-één-zuivering die grondstoffen wint uit rioolwater en schoon water levert aan de Twellose beek.

Met de waterfabriek zegt het waterschap een belangrijke stap te zetten om in 2050 volledig circulair te zijn. Eind vorig jaar gaf het algemeen bestuur van het waterschap akkoord op het plan voor de Waterfabriek in Wilp (gemeente Voorst). De testopstelling op rwzi Terwolde is een eerste stap. In een speciale hal staan alle technische onderdelen in het ‘klein’ opgesteld. Het gaat om een combinatie van elektrocoagulatie, een DAF-installatie en nanofiltratie. Deze technieken hebben zichzelf afzonderlijk al bewezen, maar de combinatie ervan is uniek. De pilot gaat moet met name duidelijk maken of ze ook achter elkaar geschakeld werken. En of de ruimte ook klopt met de daadwerkelijke opstelling. Zo kan het waterschap in een vroegtijdig stadium kinderziektes eruit halen en met de resultaten het definitieve ontwerp van de waterfabriek maken. Het waterschap heeft een animatie laten maken, waarin is te zien hoe de waterfabriek straks werkt.

‘Alles-in-één-zuivering is uniek concept’
“Het is een uniek concept in de wereld van water zuiveren”, zegt heemraad Bert van Vreeswijk. “De Waterfabriek wordt een ‘alles-in-één-zuivering’ waarin we alle grondstoffen die we mogelijk kunnen onttrekken, uit het rioolwater halen en circulair inzetten. Met moderne technieken scheiden we water en grondstoffen. De grondstoffen werken we op tot waardevolle producten. Dit draagt bij aan het realiseren van onze ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn.”

Samenwerking met andere overheden, ingenieursbureaus en kennispartners
De test op Terwolde wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de ingenieursbureaus Witteveen+Bos en Royal HaskoningDHV. Zij vormen samen met het waterschap het bouwteam Dutch Water Refinery (DWR). Over zes maanden moet de pilot een ‘proof of concept’ opleveren. Waterschap Vallei en Veluwe werkt in dit project samen met de gemeente Voorst, de Provincie Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Ook is er een samenwerking met de bedrijven Attero en Schoneveld Breeding en de kennispartners Aquaminerals, STOWA en Wageningen University & Research (WUR).