Vakjournalisten bezoeken bouwplaats eerste zuiveringsinstallatie voor schoon gietwater Bleiswijk

In het innovatieve waterzuiveringssysteem AquaReUse verzamelt het hoogheemraadschap al het gebruikte water van de glastuinbouwbedrijven centraal in het gebied en zuivert dit tot gietwater voor dezelfde bedrijven. Door het steeds intensiever worden van de tuinbouw blijft de waterbehoefte binnen de glastuinbouwsector erg groot. 

Sluitende waterketen
De afgelopen decennia is dan ook hard gewerkt aan het optimaliseren van het hergebruik van het gietwater op de bedrijven. Op bedrijfsniveau kunnen de tuinders het hergebruik optimaliseren. Dit kan echter ook op het niveau van clusters van bedrijven. “AquaReUse is hier het allereerste voorbeeld van: een cluster van glastuinbouwbedrijven en het hoogheemraadschap werken samen aan het sluiten van de waterketen. En daar zijn we trots op!”, aldus waterschapsbestuurder Agnes van Zoelen van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Werking AquaReUse-installatie
De installatie bestaat uit twee onderdelen en is aangesloten op het rioleringssysteem in het gebied. Nadat het afvalwater is ingezameld, begint het zuiveringsproces waarin het water onder andere biologisch wordt gezuiverd door filtratie met een rietfilter. Uiteindelijk gaat het gezuiverde water via een distributiesysteem naar de tuinders. Als er overschot is, gaat dit de bodem in als reserve. De bouw van de installatie is in september begonnen en de oplevering staat gepland voor januari 2015. Meer informatie over het project is te vinden op de website www.aquareuse.nl.