Vakbeurs ‘Water in de openbare ruimte’ voorziet in behoefte

De beurs bewees onomstotelijk dat ‘water in de stad’ leeft. Rijkswaterstaat, gemeenten, provincies, waterschappen, ingenieursbureaus zoeken allemaal naar oplossingen om hoofd te bieden aan de uitdagingen die de klimaatverandering ons biedt. Waterpleinen, het afkoppelen en sturen van regenwater, urban water management en innovatieve, telemetrische oplossingen. In het lezingenprogramma, dat mede door WaterForum is georganiseerd, kwam het allemaal aan de orde.

De lezingen werden goed bezocht. Foto: Expo Houten.

Klimaatbestendig Beverwijk
Tijdens de sessie ‘Klimaatverandering en effecten op de stad’ moesten de bezoekers zelfs staan. De presentaties van Jeroen Kluck van Tauw en Erik Warms van de gemeente Beverwijk ging dieper in op de gevolgen van hevige neerslag en droogte in de praktijk. In Nederland is de maximaal gemeten neerslag per uur 79-127 millimeter. In juli en augustus 2014 kreeg Beverwijk te maken met een extreme regenbuien die forse schade veroorzaakten. De gemeente is daarna aan de slag gegaan om de stad klimaatbestendig te maken. Er loopt op dit moment ook een onderzoek naar de inrichting van de klimaatbestendige stad waarvan de resultaten op 25 november tijdens een symposium worden gepresenteerd.

Omgevingsmanagement
Tijdens een lezing over omgevingsmanagement ging omgevingsmanager Monica Melis van Connected ging in op het creëren van draagvlak voor dijkversterking in Krimpen aan de Lek. Na veel weerstand en intensief overleg met 80 huishoudens kon een dijktraject van 1.7 kilometer worden versterkt. Melis benadrukt dat goed overleg met de aannemer tijdens de uitvoeringsfase cruciaal is. De aannemer moet zich te allen tijde realiseren dat hij ‘gast op de dijk’ is. Iets dat in de praktijk niet altijd goed uit de verf komt. Melis wijt dat aan het feit dat een ‘tenderteam’ uit beeld verdwijnt zodra een aanbesteding binnen is. De mensen die het project moeten gaan uitvoeren hebben andere belangen. Zij willen het werk binnen de gestelde termijn afronden en zijn minder betrokken bij de bewoners, aldus Melis.

Even uitblazen op de beursvloer. Foto: Expo Houten.

Beurs voor herhaling vatbaar
Volgens Jean-Paul Boon van de beursorganisatie werden de lezingen tijdens de vakbeurs beter bezocht dan tijdens andere beurzen. In een enquête die onder de bezoekers is verspreid, waarderen de respondenten het lezingenprogramma met een 7,5. Voor de beursorganisatie zijn de positieve geluiden voldoende om alvast een nieuwe editie van de beurs bekend te maken. Op 8 november 2016 vindt de tweede editie van de vakbeurs plaats in Houten. “We zullen dan kijken of we meer ingenieursbureaus kunnen betrekken, zodat het aanbod op de beurs nog breder wordt”, zegt Boon.

Beursvloer
Een keur aan waterdoorlatende stenen, goten, voegen, grindbedden werden gisteren tentoongesteld op de beursvloer. Daarnaast waren er tijdelijke waterkeringen, waterbergende daken, groenvoorzieningen en folies voor het aanleggen voor watervijvers. Ingenieursbureau de Antea-group was een van de weinige exposanten die zich bezighoudt met integrale oplossingen. Vanuit de visie beheer zoeken zij naar bijpassende oplossingen, die kunnen worden samengesteld uit het scala aan producten en diensten van de beursvloer.

Een deel van de presentaties van de lezingen is hieronder beschikbaar gesteld.