Uytewaal Catering in Houten plaatste eind vorig jaar drie betonnen tanks die in totaal 60.000 liter regenwater kunnen opvangen (foto: D2D Water Solutions).

Uytewaal Catering in Houten heeft in oktober de eerste soep van gezuiverd regenwater geproduceerd. De cateraar gebruikte hiervoor de Drop2Drink unit van D2D Water Solutions. Doel van het Europese VIDA-onderzoeksproject is om aan te tonen dat gezuiverd regenwater een belangrijke bron kan zijn voor de voedselproductie. Voedselbedrijven kunnen hiervoor vooralsnog alleen drinkwater gebruiken van een bij het ministerie van IenW geregistreerd drinkwaterbedrijf.

De voedselverwerkende industrie gebruikt 5 procent van het Nederlandse drinkwater. Regenwater kan een alternatieve bron zijn, maar de kwaliteit is niet voldoende voor direct gebruik voor voedselproductie. Daarom wil D2D Water Solutions in het Europese VIDA-demonstratieproject aantonen dat gezuiverd regenwater een perfecte bron kan zijn voor voedselproductie.

Twee testlocaties

Het bedrijf heeft de afgelopen maanden bij Uytewaal Catering met de Drop2Drink unit een regenwateropvang- en zuiveringssysteem opgezet. Bij de cateraar zijn eind vorig bij het nieuwe pand in Houten drie betonnen tanks geplaatst die in totaal 60.000 liter regenwater kunnen opvangen.

Daarnaast plaatste D2D Water Solutions een Drop2Drink Unit in het pand om het regenwater in vier achtereenvolgende stappen te zuiveren – microfiltratie, actief koolfiltratie, ultrafiltratie en UV-technologie – voor een aantal toepassingen bij de cateraar.

Drop2Drink unit bij Uytewaal (foto: D2D Water Solutions).

“Het gezuiverde regenwater kan de cateraar nog niet grootschalig toepassen voor de voedselproductie. Vooralsnog spoelen ze alleen de toiletten ermee”, zegt Bel. “Voor de voedselproductie met gezuiverd regenwater is toestemming nodig van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Nu hebben we – volgens mij als eerste ter wereld- laten zien dat het ook met gezuiverd regenwater in plaats van drinkwater kan.”

Monitoring waterkwaliteit

D2D Water Solutions monitort sinds juli continu de kwaliteit van het regenwater in de tanks en het gezuiverde regenwater. “De waarde van het project zit hem vooral in de grote hoeveelheden data die wij nu verzamelen”, licht Bel toe. “Doel is om aan te tonen dat wij volledig aan de eisen van het Drinkwaterbesluit kunnen voldoen.” Over de eerste resultaten kan Bel nog niets zeggen. Deze worden pas in februari gepubliceerd.

Kentering bij drinkwaterbedrijven

Bel stelt dat drinkwaterbedrijven tot een jaar of twee geleden op de rem trapten voor alle decentrale ontwikkelingen om drinkwater uit alternatieve bronnen, zoals gezuiverd regenwater, te gebruiken. “Ze zijn nog steeds erg voorzichtig, maar de klimaatverandering zet de ontwikkelingen in een ander daglicht. Drinkwaterbedrijven beginnen nu meer tempo te maken om naar alternatieven te kijken omdat de drinkwaterproductie op termijn wel degelijk onder druk komt te staan.”

Zo heeft Vitens recent marktpartijen opgeroepen om met initiatieven te komen, stelt Bel. De ontwikkelingen gaan echter niet zo snel omdat aanpassingen in wet- en regelgeving nodig zijn om de alternatieve bronnen ook daadwerkelijk grootschalig toe te passen. Ook zijn er nieuwe Europese normen in de maak voor de toepassing van gezuiverd regenwater evenals grijs water.