UvW presenteert genomineerden Waterinnovatieprijs

Sommige inzenders maken een dubbele kans. Zo dingen Waterschap Rivierenland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier beide mee naar de Waterinnovatieprijs in zowel de categorie Voldoende water als de categorie Waterveiligheid. Zij doen dat met respectievelijk de projecten EQA-smartstuw en Dijkversterking Diefdijklinie (Rivierenland) en de projecten Achterover Wieringermeer en Innovatief zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart (HHNK).

Naast de tien waterschappen/hoogheemraden zijn er ook twee bedrijven in de race voor de prijs. Het gaat om Smart Polder, een project van IF Technology en Loodvrij vissen in de Roer van Modified Materials BV. Dit laatste project dingt mee naar de prijs in de dit jaar nieuwe categorie Waterbewustzijn.

KPN consulting is betrokken bij het genomineerde project Clickey-klem, de slimme muskusrattenval van waterschap Zuiderzeeland.

De genomineerden
De jury nomineerde uit een totaal van 159 inzendingen (24 meer dan vorig jaar twaalf projecten in vier categorieën.

Schoon water

 • Smart polder, IF Technology
 • Bio-energiecentrale Harderwijk, Waterschap Vallei en Veluwe
 • S.C.H.O.O.N. (Schoomaken effluent en Hergebruik voor Oppervlakewater Op Natuurlijke wijze), Hoogheemraadschap van Delfland

Voldoende water

 • De EQA-smartstuw, waterschap Rivierenland.
 • Smart Flow Control, Optigroen Dak- en Gevelbegroeiing
 • Achterover Wieringermeer, kweekvijver en proeftuin van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Waterbewustzijn

 • Loodvrij vissen in de Roer, Modified Materials BV
 • Milieubewust medicijnen voorschrijven, Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Battle of the Beach voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterveiligheid

 • Innovatief zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart (Oost), Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Clickey-klem; de Slimme Muskusrattenval van Waterschap Zuiderzeeland + KPN Consulting
 • Dijkversterking Diefdijklinie: Eén overheid, Waterschap Rivierenland

Op 17 november maakt de jury, dit jaar aangevoerd door Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de winnaars bekend. Zij ontvangen een glaskunstwerk van kunstenaar Gert Bullée. De Unie van Waterschappen, de Topsector Water, STOWA en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water bieden meerdere versnellingstrajecten aan.

De genomineerde projecten bekijken en stemmen voor de publieksprijs kan vanaf vandaag tot en met 14 november.