UVW-directeur Cathelijn Peters vertrekt naar ministerie BZK

Directeur Cathelijn Peters van de Unie van Waterschappen start 1 februari 2021 als programmadirecteur van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de Omgevingswet bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Peters werkte 18 jaar bij de Unie van Waterschappen, eerst als beleidsadviseur en programmaleider en sinds 2018 als directeur. Sinds 2020 vormde ze samen met algemeen directeur Meindert Smallenbroek de directie van de Unie.