UvA-onderzoekers ontdekken nieuwe methode om cyanide uit industrieel afvalwater te verwijderen

Prof. dr. Gadi Rothenberg van het UvA-zwaartepunt Sustainable Chemistry benadrukt dat de maatschappij steeds meer staal vraagt. “In 2014 was de wereldwijde productie maar liefst 1,6 miljard ton. Een verbetering in het productieproces levert dan ook een positieve bijdrage aan het milieu. Onze nieuwe katalysator maakt de verwijdering van cyanide uit het afvalwater van staal eenvoudiger, veiliger en goedkoper’.
De groep testte de nieuwe katalysator eerst in het laboratorium met een gesimuleerde mix van afvalwater. Toen dit succesvol bleek te zijn, hebben de onderzoekers de experimenten en metingen herhaald met het afvalwater van een staalfabriek. Ook hier werd weer een reductie van 90 procent gevonden.
Heterogene katalysator
De uitvinding gaat over een heterogene katalysator. Dit is een vaste stof die niet oplost niet en niet wordt verbruikt tijdens het proces. Een klein beetje katalysator kan een grote hoeveelheid van afvalwater dus bezuiveren. De intieme reacties aan het oppervlakte van de katalysator zijn nog onbekend, zoals het geval is bij veel heterogene gekatalyseerde reacties.
De Universiteit van Amsterdam heeft een octrooiaanvraag ingediend die aan de staal industrie ter beschikking zal worden gesteld. De onderzoeksgroep van Rothenberg heeft de afgelopen jaren verschillende nieuwe katalysatoren gepatenteerd, die worden toegepast in de chemische industrie of de basis vormen van start-up bedrijven of bilaterale samenwerkingsverbanden. Naast prof. dr. Gadi Rothenberg maakten Paula Oulego Blanco, dr. Raveendran Shiju deel uit van het onderzoeksteam.