UV-zuiveringslocatie in gebruik op productielocatie Braakman

Het drinkwater dat Evides produceert, is afkomstig uit verschillende bronnen: oppervlaktewater, grondwater en duinwater. Op onze zuiveringslocaties zuiveren we dit ruwe water tot drinkwater. Eén van de zuiveringsstappen is het desinfecteren van drinkwater; dit kan met ozon, maar ook met UV-licht.
Hoge leveringszekerheid
Op drinkwaterzuiveringslocatie Braakman in Zeeuws-Vlaanderen is eind 2013 de ozon-installatie vervangen door een UV-installatie. De installatie was toe aan vervanging. Er is gekozen om twee nieuwe UV-installaties te realiseren om een hoge leveringszekerheid te waarborgen. Voor de waterlevering is één installatie voldoende, maar voor het plegen van onderhoud, het verhelpen van storingen en in geval van calamiteiten is een tweede installatie nodig. Op deze manier is de voortgang van het zuiveringsproces gegarandeerd en stroomt er continu schoon water uit de kraan.
Geruisloos verloop
Tijdens het hele project heeft de klant, de afnemer van drinkwater, niets van de werkzaamheden aan de installaties gemerkt. Dit was één van de voorwaarden voor het slagen van dit project. Sinds half december ontvangen klanten in Zeeuws-Vlaanderen water uit de kraan gezuiverd met de UV-installaties.
(Persbericht Evides, januari 2014)