Dijkgraaf Paul van Erkelens gaat met pensioen (foto: Daniël Hartog).

Paul van Erkelens is sinds 1 januari met pensioen. Hij ontving 18 december tijdens zijn afscheid als dijkgraaf van Wetterskip Fryslân de Uniepenning uit handen van de voorzitter van de Unie van Waterschappen Rogier van der Sande. Hij ontving de Uniepenning als blijk van grote waardering voor zijn jarenlange inzet voor de waterschappen.

Paul van Erkelens was 26 jaar lang actief  voor de waterschappen. Van 1993 tot 2004 was hij watergraaf bij het toenmalige waterschap Regge en Dinkel en sinds 2004 was hij dijkgraaf bij Wetterskip Fryslân. Ook heeft hij zes jaar lang deel uitgemaakt van het bestuur van de Unie van Waterschappen, waarin hij onder meer portefeuillehouder was voor waterkwaliteit.

Rogier van der Sande, voorzitter Unie van Waterschappen: “Als bestuurslid van de Unie van Waterschappen heeft Paul van Erkelens de waterschappen zeer goed vertegenwoordigd en later is hij als dijkgraaf een belangrijke aanjager geweest voor het aanpassing van ons belastingstelsel. We zullen hem in de vereniging gaan missen en vinden een blijk van waardering via de Uniepenning zeer op zijn plek.”

De Uniepenning wordt bij hoge uitzondering uitgereikt door het bestuur van de Unie van Waterschappen aan personen die zich hebben ingezet voor de waterschappen en/of het waterbeheer in Nederland.