Unieke veenkadenproef Leendert de Boerspolder

De Leendert de Boerspolder is een eiland van zes hectare aan de rand van de Kagerplassen, ten zuiden van de Haarlemmermeer. Het eiland is onderdeel van een waardevol veenpolderlandschap en is op dit moment in agrarisch gebruik. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft de polder grotendeels aangekocht om gedempt boezemwater te compenseren. Hierdoor zal de functie gaan veranderen van een landbouwpolder in een natuurvriendelijke plas.De werkzaamheden die door de herinrichting van de polder worden uitgevoerd, bieden een grote kans om een bezwijkproef uit te voeren omdat de bestaande kade deels zal moeten verdwijnen.

Praktijk 

De boezemkade rondom de Leendert de Boerspolder is een kade op veen. In het verleden heeft veel onderzoek plaatsgevonden op het gebied van klei dijken op veen. Hierdoor zijn rekenmodellen aangescherpt en ontwikkeld. Deze ontwikkelde kennis is echter nog nooit in de praktijk getest. Deze kans is er nu wel.
Eind 2013 heeft Rijnland contact gezocht met STOWA en binnen het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen de vraag neergelegd of waterschappen en provincies interesse hebben een bezwijkproef uit te voeren om de ontwikkelde kennis in de praktijk te testen. De betrokken waterschappen en provincies reageerden enthousiast en hebben meegeholpen de onderzoeksvraag te formuleren en een financiële bijdrage te reserveren. Met deze ondertekening is een belangrijke stap genomen en kan de dijkbezwijkproef starten.