Unie van Waterschappen signaleert gematigde stijging waterschapsbelasting in 2016

De tarieven zijn nog niet vastgesteld, maar de voorstellen die nu worden besproken geven de trend volgens de Unie van Waterschappen duidelijk aan: de gematigde stijging waar al een aantal jaren sprake van is, zet ook in 2016 door. 
Uit een rapport van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen over de ontwikkeling van de waterschapsheffingen 2009-2015 bleek begin dit jaar dat de stijging van de belastingtarieven van de waterschappen varieert van gemiddeld 2 procent per jaar voor het zuiveren van afvalwater tot gemiddeld 8 procent per jaar voor eigenaren van natuurgrond.

Zuiveringsheffing 
De zuiveringsheffing wordt betaald door huishoudens en bedrijven. Een meerpersoonshuishouden betaalt in 2015 gemiddeld 168 euro. Dat is 19 euro meer dan in 2009, ofwel een stijging van gemiddeld 2 procent per jaar.In Aa en Maas is het tarief met 138 euro het laagst, in Delfland het hoogst. Daar betaalt een meerpersoonshuishouden in 2015 283 euro. 

Inventarisatie
De komende weken stellen de algemeen besturen van de waterschappen de tarieven vast voor de waterschapsbelastingen in 2016. De Unie van Waterschappen heeft de tariefsvoorstellen geïnventariseerd. 
Daaruit blijkt dat de belasting voor een gezin met een koopwoning van 200.000 euro in 2016 waarschijnlijk stijgt met gemiddeld 5 euro (1,5%). Dat is minder dan een half procent boven de inflatie (1,2%). Gemiddeld betaalt een gezin volgend jaar 315 euro aan waterschapsbelasting.

Regionale verschillen
Huub Hieltjes, bestuurslid van de Unie van Waterschappen: “Waterschappen hebben, binnen wettelijke kaders, de ruimte om democratische keuzes en afwegingen te maken die men voor het eigen gebied nodig acht.
De keuzes die een waterschap maakt hangen af van de inrichting van het gebied: Is het hoog- of laaggelegen? Is er snel kans op wateroverlast of juist sprake van droogte? Is het verstedelijkt gebied of meer landelijk? Het zijn allemaal factoren die invloed hebben op de kosten van het waterbeheer. De waterschapsbelasting varieert dan ook per regio.”

Lees hier het persbericht van de Unie van Waterschappen.