Unie van Waterschappen houdt vast aan bronbenadering

“Wat niet in het water terecht komt, hoef je er ook niet uit te halen”, herhaalt Hans Oosters het standpunt van de UvW nog maar eens. “Wij houden vast aan de bronbenadering en ketenbenadering omdat we om te beginnen vinden dat we vanuit het principe van de vervuiler betaalt, moeten proberen te kijken naar de veroorzakers. Als het om medicijnresten gaat, moet je eerst kijken wat de verantwoordelijkheid is van de medicijnindustrie zelf, van de apotheker en uiteindelijk van de ziekenhuizen en de gebruikers. Maatschappelijk gezien is dat de meest verantwoorde aanpak.”

Additionele maatregelen
De UvW-voorzitter sluit niet uit dat additionele maatregelen in de keten nodig kunnen zijn, maar “pas nadat anderen, de veroorzakers, een belangrijk aandeel hebben gehad in het bieden van een oplossing.”
Hij geeft aan dat de UvW onder die voorwaarde wel bereid is te kijken naar additionele maatregelen. “Zo doen we zelf ook hotspot-onderzoeken om te kijken waar concentraties van die stoffen zich bevinden en of je daar wat zou kunnen doen. En de Unie van Waterschappen is voorstander van het doen van nog meer gezamenlijk onderzoek te doen naar de schadelijkheid van medicijnresten en andere stoffen.”

Het “zonder nadenken” plaatsen van een vierde trap op alle zuiveringen, leidt er volgens Oosters uiteindelijk toe dat de belastingbetaler voor de kosten opdraait. “En dat terwijl in het veelgeroemde OESO-rapport van twee jaar geleden Nederland er al niet zo best afkwam waar het gaat om het bewustzijn en het eerlijk neerleggen van de kosten waar ze thuishoren.”

Bewustzijn
In dat opzicht geeft Peter Glas een dubbel signaal af, vindt hij. “Ga je automatisch voor een vierde trap, dan wordt de rekening door iedereen betaalt. Daarmee werk je niet erg mee aan het bewustzijn dat wat je in het milieu en het afvalwater brengt niet zonder consequenties kan zijn. Dat moet iedereen – de producenten voorop – zich goed beseffen. Je moet daarover nadenken voordat iets in het water laat komen, in plaats van dat je weet dat er altijd wel weer ergens een amorfe overheid is met een belastingregeling die de vervuiling voor ons oplost. Dat vind ik een ouderwetse manier van problemen oplossen.”

Dat Peter Glas probeert de discussie open te gooien, noemt Oosters “prima”. “ We hebben een mooie, pluriforme achterban, dus iedereen mag meedoen aan de discussie. Maar er is geen misverstand over de lijn van de Unie, die is consistent. Wij blijven bij ons beginsel dat de veroorzaker meebetaalt aan de oplossing van het probleem. En ook de partners van de stuurgroep Water onder leiding van de minister volgt nog de lijn van ketenbenadering en bronaanpak.”

Lees hier het nieuwsbericht 'Watergraaf Peter Glas bepleit invoering vierde zuiveringstrap op alle RWZI’s'.