Unie van Waterschappen bekroont innovatieve projecten

Twee in het wit geklede percussionisten lieten met luid tromgeroffel de spanning extra oplopen in de afgeladen zaal van de rijtuigenloods in Amersfoort.
Vertegenwoordigers van de twaalf projecten die door de jury onder leiding van Lidewijde Ongering, secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, uit 159 inzendingen waren geselecteerd wachten vol spanning af op de bekendmaking van de winnaars.

Integrale omgevingsaanpak
Het verlossende woord kwam eerst in de categorie Waterveiligheid. Hier sleepte waterschap Rivierenland met zijn integrale omgevingsaanpak bij de Dijkversterking  Diefdijklinie de prijs in de wacht. Het project is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma en gaat verder dan waterveiligheid en dijkversterking alleen. Het waterschap werkte nauw samen met bewoners.

Zoetwaterfabriek
In de categorie Schoon Water ging de eer naar Hoogheemraadschap van Delfland voor het project S.C.H.O.O.N. (Schoonmaken effluent en Hergebruik voor Oppervlaktewater Op Natuurlijke wijze). Het project omvat de aanleg van een zoetwaterfabriek bij de AWZI De Groote Lucht in Vlaardingen met aansluitend een waterharmonica. In de Zoetwaterfabriek onderzoekt Delfland hoe medicijnresten, bestrijdingsmiddelen, hormoonverstorende stoffen en andere verontreinigingen effectief uit afvalwater kunnen worden gehaald.

De genomineerden van de twee overgebleven categorieën bleven nog even in spanning. Pas na een muzikaal intermezzo op de marimba ging het prijzenfestival door.

Proeftuin
Het was Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier die met zijn proeftuin voor innovatieve landbouw Achteroever Wieringmeer het podium mocht bestijgen voor de categorie  Voldoende water. Pubieke en private partners experimenteren op deze boerderij van twintig hectare met nieuwe verdienmodellen op het gebied van zoet water.

Zandsproeien
Het hoogheemraadschap viel dubbel in de prijs: zijn project Innovatief zandsproeien bij dijkverbetering Nauernasche Vaart wist de meeste van de vierduizend publieksstemmen te trekken. Bij deze dijkverbetering koost het hoogheemraadschap voro de zandproeitechniek van Beens Dredging. Ene laag zand werd aangebracht in de teensloot. Het zand werd op de baggerlaag gesproeid om deze als een soort zanddeken af te sluiten.

Waterbeustzijn
Dit jaar dongen projecten voor het eerst ook mee naar de Waterinnovatieprijs in de categorie Waterbewustzijn. Hier won Battle of the Beach, de lesmodele voor de basisschool van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Door samenwerking tussen waterschappen, Ons Water, bedrijfsleven, onderwijs, Rijk en provincies wordt hiermee het waterbewustzijn onder kinderen vergroot.