UNESCO-IHE en ministerie IenM zetten samenwerking voort

Minister Schultz is verheugd over de nieuwe samenwerking. ‘Het World Economic Forum stelde dit jaar vast dat water ’s werelds grootste bedreiging is. Ik vind het cruciaal dat er steeds jonge mensen zijn die gefascineerd zijn door water en op zoek gaan naar oplossingen voor watervraagstukken in hun land. Het is essentieel dat deze mensen de gelegenheid krijgen ervaringen uit te wisselen en nieuwe kennis op te doen.’

Bruggenbouwer
Prof. Uhlenbrook: ‘UNESCO-IHE is het grootste universitaire opleidings- en onderzoeksinstituut op het gebied van waterbeheer. Het richt zich voornamelijk op ontwikkelingslanden en landen in transitie. Het instituut speelt een belangrijke rol in de watersector als bruggenbouwer tussen Europa (en Nederland in het bijzonder) en de rest van de wereld. Ik ben zeer verheugd dat we hier samen aan kunnen werken met het ministerie van IenM.’

Internationale waterambitie
De samenwerking, die van programmatische aard is en zich richt op integraal waterbeheer, sluit aan bij de internationale waterambitie van Nederland. Met onderzoek, onderwijs en innovatie levert de samenwerking gedurende vier jaar een bijdrage op veel terreinen, van deltatechnologie tot maritieme technologie, maar ook aan het vermarkten van kennis en kunde. De activiteiten van UNESCO-IHE op het gebied van training, capaciteitsopbouw, onderzoek en kennisdeling vormen de basis.

Strategieën
Het voornaamste doel is de ontwikkeling van strategieën voor aanpassing aan klimaatverandering van delta’s in stroomgebieden (het zogeheten programma Water Mondiaal), ondersteuning van het innovatieprogramma van het ministerie op het gebied van deltatechnologie, watertechnologie en zeehavens, en een bijdrage aan de Nederlandse overheidsagenda op het gebied van duurzame economische samenwerking (onderdeel van de Topsector Water).
Het feit dat UNESCO-IHE aan deze thema’s werkt met een netwerk van partners in westerse en niet-westerse landen, op een internationale schaal, maakt het instituut tot een geschikte partner voor het ministerie van IenM.

UNESCO-IHE
UNESCO-IHE is een opleidings- en onderzoeksinstituut in Delft dat zich volledig richt op mondiale watervraagstukken. Het instituut is actief op het gebied van onderzoek, onderwijs en capaciteitsopbouw met als doel het versterken van kennis over duurzaam en integraal waterbeheer in voornamelijk ontwikkelingslanden en landen in transitie. Jaarlijks nemen enkele honderden waterprofessionals deel aan diverse programma’s op master en doctoraal niveau. Sinds 1957 heeft het instituut een netwerk opgebouwd van ruim 14.500 alumni uit meer dan 160 landen. Het overgrote deel keert na de studie terug naar eigen land om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor wereldwaterproblemen.