Uitvraag aan de markt `Nieuwe oplossingen voor piping bij dijken‘

De uitvraag

We zoeken naar nieuwe oplossingen voor diverse onderdelen van het pipingvraagstuk. Daartoe roept te werkgroep innovatie uit de markt partijen op om hun oplossingen in te dienen. Op deze pagina hebben we alle documenten op een rij gezet voor indieners die een nieuwe oplossing hebben. 

We zoeken op 4 onderdelen van het piping vraagstuk oplossingen. 
1) Voorspellen van piping
2) Betere karakterisering van wellen en pipes
3) Oplossen van piping
4) Servicen van een dijkvak

Download de uitvraag voor een uitgebreide toelichting.
Vul het reactieformulier voor 6 maart in en stuur het op naar daniel.mogendorff@bebright.eu