De herziening van de drinkwaterrichtlijn is weer een stap dichterbij. (foto: Creative Commons).

Vanwege de coronacrisis wordt de behandeling van de nieuwe Drinkwaterrichtlijn uitgesteld. EU-instellingen geven nu prioriteit aan gezondheids- en economische dossiers. Juristen werken wel aan de definitieve, juridische teksten voor alle lidstaten die in het najaar van 2020 worden verwacht. Daarna kan het Europees Parlement over de definitieve tekst stemmen. Waarschijnlijk treedt de nieuwe Drinkwaterrichtlijn pas in november of december 2020 in werking.

Overeenstemming

Voor de uitbraak van de coronacrisis was de verwachting dat de nieuwe Drinkwaterrichtlijn dit voorjaar in werking zou treden. Woensdag 18 december 2019 bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad in Straatsburg overeenstemming over de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. De onderhandelingen over de nieuwe richtlijn verliepen vorig jaar moeizaam. De belangrijkste struikelblokken waren de toegang tot drinkwater voor iedereen, nieuwe normen voor opkomende stoffen, microplastics, verplichte monitoring van lekkages, transparantie voor consumenten en materialen in contact met drinkwater. Maar net voor de kerst bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad uiteindelijk toch overeenstemming.

Opkomende chemicaliën

De nieuwe drinkwaterrichtlijn komt met regels voor opkomende verontreinigende stoffen, zoals microplastics, hormoonverstorende stoffen en nieuwe soorten chemicaliën, zoals PFAS. Er komen ook normen voor materialen in contact met drinkwater. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) gaat ervoor zorgen dat alleen nog veilige stoffen kunnen worden gebruikt in leidingen en kranen. De harmonisatie van de nationale regelgeving in alle lidstaten zal het vermarkten van materialen in Europa vergemakkelijken en tegelijkertijd de volksgezondheid verbeteren.

Lekkages

Dankzij de nieuwe Drinkwaterrichtlijn krijgt het publiek toegang tot eenvoudige, gebruikersvriendelijke informatie over de kwaliteit en de levering van drinkwater. Verwacht wordt dat daardoor het vertrouwen in kraanwater wordt verbeterd. Zeer grote waterbedrijven moeten jaarlijks ook informatie geven over de prestaties van het watersysteem. Daarbij wordt gekeken naar de efficiëntie, lekkages en energieverbruik. De bedoeling is om op die manier waterverlies door lekkages te verminderen. De nieuwe regels gaan verder uit van een zogenaamde risicogebaseerde aanpak, die verdere preventie- en beperkende maatregelen mogelijk maakt om drinkwaterbronnen te beschermen.