Uitnodiging presentatie 18.000 m3/sec bij Lobith, Feit of Fictie?

Op verzoek van de vereniging Waalzinnig heeft de wetenschapswinkel van de Wageningen Universiteit
een wetenschappelijk onderzoek laten doen naar de te verwachten hoogwater afvoer van de Rijn bij
Lobith in het jaar 2100.
Op 17 december zullen de resultaten van dit onderzoek gepresenteerd worden door de onderzoekers.
De vereniging Waalzinnig heeft zich contractueel verplicht de presentatie van het onderzoek te
faciliteren. Namens de Wageningen Universiteit zullen Dr. Roel During en Drs. Marcel Pleijte u
meenemen in de resultaten van dit onderzoek.