Uiterwaardenpark Meinerswijk is klaar voor stormseizoen

Vorig jaar januari werden de werkzaamheden voor het Ruimte voor de Rivier project van Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu eigenhandig met een graafmachine gestart. Via het verdiepte uiterwaardenpark (300 hectare) moest er meer water vanuit de Rijn naar de Neder-Rijn stromen. Inmiddels zijn er langs de Nederrijn twee nieuwe geulen gegraven; één onder de John Frost brug en één bij de Plas van Bruil. Alle begroeiing en puinsteen langs de Nederrijn zijn verwijderd, zodat het water makkelijk kan doorstromen.

Directeur-Generaal Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers en bestuurders tijdens de oplevering. Foto: Rijkswaterstaat.

De zomerkade ten noorden van de Plas van Bruil is verlaagd, en een 1.250 meter lange instroomdrempel is aangelegd. Vanaf nu zal het water bij een waterstand van 11,20 meter boven NAP over de instroomdrempel stromen. Voordat die waterstand is bereikt, loopt het gebied al via plassen en sloten vol. Een oeverwal die een halve meter tot een meter boven de uiterwaard uitsteekt, scheidt de achterliggende strook natuurlijk grasland van de Nederrijn. Alleen bij hoogwater stroomt er water via deze ‘groene rivier’ naar de Nederrijn.

Een luchtfoto van de nieuwe nevengeul. Foto: Twitter.

Veiligheid van heel Nederland
Het beheer van het gebied is vrijdag overgedragen aan de gemeente Arnhem. De gemeente gaat verder invulling geven aan de plannen voor gebiedsontwikkeling in Stadsblokken-Meinerswijk. Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers zei tijdens de oplevering: “Als inwoner van deze prachtige gemeente vind ik dat de hoogwaters van 1993 en 1995 één positief effect hebben gehad. Zonder de overstromingen hadden we hier misschien niet dit prachtige uiterwaardenpark kunnen realiseren. Het geeft de stad Arnhem niet alleen een heerlijk natuurgebied, het zorgt mede voor de veiligheid van 4 miljoen inwoners in Nederland.”

Recreatie
Meinerswijk is een overwegend groen gebied, gelegen aan de Rijn in het hart van Arnhem. Het wordt deels agrarisch gebruikt en heeft beperkte bebouwing en bewoning. Naast het verbeteren van de veiligheid is het gebied ook mooier gemaakt, zowel door de nieuwe geulen als door de aanleg van 16 km aan wandel- en fietspaden, een struinvlakte en drie uitkijkpunten. Meinerswijk is geschikt om te wandelen, fietsen of te picknicken. Met het aanleggen van het uiterwaardenpark ontstaat een aaneengesloten lint van groen: van park Lingezegen in het zuiden tot aan de Veluwe in het noorden.

Evacuatie via stadsbalkon
Bij de hoogwatervluchtkade kan een boot aanmeren tijdens hoogwater, zodat bewoners het gebied uit kunnen. De kade is met medefinanciering door de gemeente omgevormd tot een markant uitzichtpunt, onder de noemer ‘stadsbalkon’. In plaats van een eenvoudige steiger waar een boot kan aanleggen, wordt er een klein plein gerealiseerd, waar fietsers en wandelaars kunnen genieten van de omgeving en informatie over het gebied kunnen vinden.

Kosten
Het project was in totaal op 10 miljoen euro begroot, een bedrag dat wordt gefinancierd door de gemeente Arnhem, provincie Gelderland en Rijkswaterstaat. Aannemerscombinatie GMB-Van Oord heeft de werkzaamheden uitgevoerd.