Uiteenlopende innovaties dingen mee naar WIS-Award 2015

De Water Alliance Innovation Stimulation Award helpt bedrijven hun innovatie voor het voetlicht te brengen. De genomineerden strijden in verschillende rondes om de Award. De winnaar van de WIS Award, die tijdens het WaterLink Symposium in januari 2015 bekend wordt gemaakt, ontvangt een ondersteuningspakket op het gebied van marketing en communicatie ter waarde van €10.000,- om het innovatieve product internationaal te promoten. Dit jaar zijn er acht genomineerden met heel uiteenlopende inzendingen.  
Van toiletpapier naar bioplastic 
CelluCycle is een technologie om plastic (PLA, poly lactic acid) te produceren uit toiletpapier (cellulose) in afvalwater. Dit zeefgoed wordt achter het grofvuilrooster door middel van fijnzeven afgevangen. De cellulose is een zeer geschikte grondstof voor de productie van bioplastic. De technologie is ontwikkeld door  BWA-water, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Attero en STOWA 

Het zeefgoed 50 X vergroot. Foto: Cellucycle.
Flexibel ontwerp opslagtanks
Betonnen tanksystemen voor waterzuiverings technologie zijn niet flexibel, verplaatsbaar of herbruikbaar. Stalen tanks zijn een slecht alternatief, door onder meer corrosie en het gewicht. Daarom heeft Bucon Industries BV een nieuw product ontwikkeld, de zogenaamde BUCOtank®. Het lichtgewicht tanksysteem van composiet kan modulair worden opgebouwd en gaat ook nog eens 100 jaar mee. 
 De composiet opslagtank van Bucon Industries. Foto: Bucon Industries.
App voor waterbeheer op afstand
Het bedrijf I-REAL ontwikkelde een app voor het procesinformatiesysteem H2gO. Deze app kan waterobjecten in het veld op afstand monitoren en aansturen. De data die via de app beschikbaar zijn, vormen een bron van informatie voor het optimaliseren van de waterketen. De H2gO app is specifiek ontworpen om eenvoudiger beheer van de (afval)waterketen mogelijk te maken. Beschikbare functionaliteiten zijn onder meer het lokaliseren en navigeren naar de juiste locatie in Google maps, inzicht in de huidige status, starten en blokkeren van pompen/installaties en het aannemen en het afhandelen van alarmen.  
 Met de H2GO-app kunnen pompen in- en uit worden geschakeld. 
Nieuw proces vermindert slib
Sustec en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) hebben samen een nieuwe technologie ontwikkeld om de reststroom aan slib te verkleinen. Het TurboTec® proces is een thermische voorbehandeling waarbij het slib bij 140°C en 6 Bar druk wordt gehydrolyseerd. Hierdoor wordt tijdens de vergisting meer biogas geproduceerd (>30%) en kan door een betere ontwatering de te verbranden reststroom sterk worden gereduceerd.
 In Venlo is het Turbotec proces getest. Foto: Sustec
Sensor signaleert koper- en zilverionen
Holland Water ontwikkelde een nieuwe sensor, genaamd SilcoSilco® voor het meten van concentratie koper- en zilverionen. De toegevoegde waarde van de Silco® sensor zal met name tot uiting komen in situaties waar sprake is van circulerend proces- en koelwater, bijvoorbeeld in koeltorens. Een real-time, nauwkeurige meting van de aanwezige koper- en zilverconcentraties in het circulerende proceswater is cruciaal voor het optimaal functioneren van de Bifipro® koper- en zilverionisatie waterbehandelingstechniek ter voorkoming van legionella. 

 
De sensor die koper en zilver-ionen kan meten. Afbeelding: Holland Water.  
Handen wassen zonder water
Met een minimale hoeveelheid water je handen wassen. Een oplossing die het watergebruik drastisch kan verminderen. Het apparaat Hydrowashr van het bedrijf Hydrowashr BV biedt die mogelijkheid. Sensors detecteren de handen en daarna loopt het programma volledig ‘touch free’. Miljarden microscopisch kleine druppels warm water in zeer snel stromende lucht reinigen de handen. De lucht blaast meteen het water van de huid af. Vervolgens wordt in een warme luchtstroom nagedroogd. Na 15 seconden zijn de handen hygiënisch schoon, droog, warm en zacht. 
 De Hydrowashr verbruikt een minimale hoeveelheid water. Foto: Twitter.
Voorspellen van onderhoud drinkwaterleidingen
ICT-bedrijf CGI Nederland ontwikkelde oplossingen voor het detecteren en zelfs voorkomen van lekkages in drinkwaterleidingen. De innovatie is gebaseerd op de combinatie van big data uit verschillende bronnen. Bijvoorbeeld kadastergegevens, gegevens over het klimaat, de bodemgesteldheid, visualisatiesoftware, social media/big data en business intelligence. Uit een pilot bij drinkwaterbedrijf Vitens blijkt dat lekkages in het leidingnetwerk veel sneller opgespoord en hersteld kunnen worden. Waterleidingbedrijven in Europa investeren jaarlijks 20 miljard euro om hun netwerk up-to-date te houden. Lekdetectie en onderhoud met behulp van big data en ‘predictive analytics’ kunnen een aanzienlijke besparing opleveren.

De sleutelfactoren van preventief onderhoud. Bron: CGI Nederland
Speciaal kunststof voorkomt stank
Membrane Systems Europe BV dingt mee naar de WIS-award met de MSE-501. Een giertank kan worden afgedekt met het kunststof dat geuren veroorzaakt door organische processen kan neutraliseren. Zwavelverbindingen en vluchtige vetzuren kunnen effectief en efficiënt worden aangepakt. De MSE 501 is een polymeer. Met behulp van de AN-4933 houder in de buitenlucht, kan dit polymeer ervoor zorgen dat de omgeving geen stankoverlast ondervindt. 

 De kunststof afdeklaag MSE-501 voorkomt stankoverlast. Foto: Membrane Systems Europe BV
De genomineerden gaan binnekort met elkaar de strijd aan door hun idee te pitchen. De eerste ronde van de pitch-battles van de WIS-Award vinden plaats op het Waterforum jaarcongres op 18 november op het cruiseschip de SS Rotterdam. Het publiek kan daar een stem uitbrengen op hun favoriet. 
Tijdens het WaterForum-jaarcongres staan nieuwe technologieën in de watersector centraal. U kunt zich hier nog aanmelden voor het congres.